Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku

Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01 Svidník
Telefón 0961-85-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-85-3109

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. JAROSLAV SUVÁK
telefonický kontakt 0961-85-3101    fax 0961-85-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. ĽUBOŠ JACKANIN
telefonický kontakt 0961-85-3102    fax 0961-85-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. RADOVAN KRIŽANOVSKÝ
telefonický kontakt 0961-85-3601    fax 0961-85-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Jozef VASILIŠIN
telefonický kontakt 0961-85-3400    fax 0961-85-3109

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. PETER MATKOBIŠ
telefonický kontakt 0961-85-3500    fax 0961-85-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: plk. Ing. JOZEF GOGOĽ
telefonický kontakt 0961-85-3110    fax 0961-85-3109

 STRÁNKOVÉ DNI, HODINY A TELEFONICKÉ KONTAKTY

 UŽITOČNÉ RADY A INFORMÁCIE

 

Upozornenie

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku upozorňuje občanov SR na dôsledne dodržiavanie Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou bolo okrem iného prijaté aj opatrenie tykajúce sa osôb vracajúcich zo zahraničia na územie SR:

     Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

     Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je

povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:

horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania

telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad

verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa

rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových

alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania

spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo

prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

      Na základe tohto opatrenia upozorňujeme občanov, ktorí sa v uvedenom období rozhodli vycestovať do Poľskej republiky z akéhokoľvek dôvodu /nákupy, návšteva a pod./, aby túto cestu zvážili resp. ak už vycestujú, aby mali na zreteli, že sa im v zmysle verejnej vyhlášky nariaďuje izolácia v domácom prostredí. 

     Fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.  Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

     Informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Územná pôsobnosť

OO PZ Svidník
Ul. Sov. hrdinov 200/35
089 01 Svidník

 0961853705  0961853709 mesto Svidník a obce Belejovce, Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Havranec, Hrabovčík, Hunkovce, Jurková Voľa, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajne Čierno, Kružlová, Kurimka, Ladomírová, Medvedie, Mestisko, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Stročín, Svidnička, Šarbov, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Vagrinec, Vápeník, Vyšná Jedľová, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík

OO PZ Stropkov
Hlavná 74
091 01 Stropkov

 054/7422333

 0961853735

 0961853739 mesto Stropkov a obce Baňa, Breznička, Bukovce, Bystrá, Duplín, Gribov, Havaj, Chotča, Kožuchovce, Krušinec, Makovce, Malá Poľana, Miková, Oľšavka, Potoky, Potočky, Staškovce, Šandal, Tisinec, Varechovce, Veľkrop, Vislava, Vladiča, Vojtovce, Vyškovce, Turany nad Ondavou, Breznica, Brusnica, Bžany, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Krišľovce, Kručov, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Soľník, Tokajík, Vyšná Olšava, Vyšný Hrabovec

OO PZ Giraltovce
Bardejovská 9
087 01 Giraltovce

 054/7322333

 0961853905

 

 0961853909

 

mesto Giraltovce a obce Dukovce, Fijaš, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce

OO PZ Turany nad Ondavou

  

  Obvodné oddelenie Turany nad Ondavou boli dňom 31. 01. 2015 zrušené a územná pôsobnosť bola pričlenená k OO PZ Stropkov.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Od 27. 04. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR upravuje rozsah stránkových hodín pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov, zbraní a dopravných inšpektorátoch okresných riaditeľstiev Policajného zboru takto:

Pondelok od 08:00 do 14:00 h

Utorok od 08:00 do 14:00 h

Streda od 10:00 do 16:00 h

Štvrtok od 08:00 do 14:00 h / nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva

Piatok od 08:00 do 14:00 h