Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou

Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou

Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón 0961-86-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-86-3109

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou  

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Ľuboš MIČKANIN
telefonický kontakt 0961-86-3101    fax 0961-86-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján KOVALÍK
telefonický kontakt
 0961-86-3102    fax 0961-86-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. Vladimír KELBLER
telefonický kontakt 0961-86-3600    fax 0961-86-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Peter MIHALČIN
telefonický kontakt 0961-86-3400    fax 0961-86-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. Dušan VOLOŠIN
telefonický kontakt 0961-86-3500    fax 0961-86-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. Petronela MIHALENKOVÁ
telefonický kontakt 0961-86-3110    fax 0961-86-3109

 

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ PZ:

Obvodné oddelenia Policajného  zboru

Územná pôsobnosť oddelenia

OO PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4
PSČ 093 02

telefonický kontakt 0574431200 fax 0961804051 mesto Vranov nad Topľou a obce Banské, Cabov, Čaklov, Čičava, Davidov, Dlhé Klčovo, Hencovce, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Komárany, Majerovce, Merník, Michalok, Nižný Kručov, Sačurov, Sečovská Polianka, Soľ, Vechec, Zámutov
Policajná stanica 
Sačurov
telefonický kontakt 0574497222 fax 0961804012 obce Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo, Kamenná Poruba, Sačurov, Sečovská Polianka
Policajná stanica 
Soľ
telefonický kontakt 0574496581   obce Čaklov, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Soľ, Zámutov, Rudľov

OO PZ Hanušovce nad  Topľou
Budovateľská 427/2 
PSČ 094 31

telefonický kontakt 0574450433

fax0961804020

mesto Hanušovce nad Topľou a obce Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Detrík, Ďurďoš, Hermanovce nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Ruská Voľa, Skrabské, Vavrinec, Vlača, Vyšný Žipov, Zlatník

OO PZ Slovenská Kajňa
Slovenská Kajňa 180
PSČ 094 02

telefonický kontakt 0574494322 fax0961804021

obce Slovenská Kajňa, Benkovce, Ďapalovce, Giglovce, Girovce, Holčíkovce, Jasenovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Piskorovce, Poša, Rafajovce, Sedliská, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Kazimír, Žalobín

Policajná stanica 
Nižný Hrabovec

 telefonický kontakt 0961863955  fax 0961863959

 obce Kladzany, Kučín, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov, sú momentálne v platnosti tieto zmeny:

UPOZORNENIE : V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 upozorňujeme občanov, aby nevstupovali do úradov, ak majú príznaky nádchy alebo chrípky a týmto opatrením zamedzili ďalšiemu šíreniu tejto nákazy.V tejto súvislosti vyzývame verejnosť k obmedzeniu osobného kontaktu a odporúčame uprednostniť telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.

Anketa

Ste spokojní s prácou Policajného zboru v okrese Vranov nad Topľou?

áno
53,10%

nie
46,90%
Hlasovalo: 3405