Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou

Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou

Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou
Telefón 0961-86-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-86-3109

Vedenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou  

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Ľuboš MIČKANIN
telefonický kontakt 0961-86-3101    fax 0961-86-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján KOVALÍK
telefonický kontakt
 0961-86-3102    fax 0961-86-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. Vladimír KELBLER
telefonický kontakt 0961-86-3600    fax 0961-86-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. Peter MIHALČIN
telefonický kontakt 0961-86-3400    fax 0961-86-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. Dušan VOLOŠIN
telefonický kontakt 0961-86-3500    fax 0961-86-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. Petronela MIHALENKOVÁ
telefonický kontakt 0961-86-3110    fax 0961-86-3109

 

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ PZ:

Obvodné oddelenia Policajného  zboru

Územná pôsobnosť oddelenia

OO PZ Vranov nad Topľou
Nemocničná 578/4
PSČ 093 02

telefonický kontakt 0574431200 fax 0961804051 mesto Vranov nad Topľou a obce Banské, Cabov, Čaklov, Čičava, Davidov, Dlhé Klčovo, Hencovce, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Komárany, Majerovce, Merník, Michalok, Nižný Kručov, Sačurov, Sečovská Polianka, Soľ, Vechec, Zámutov
Policajná stanica 
Sačurov
telefonický kontakt 0574497222 fax 0961804012 obce Cabov, Davidov, Dlhé Klčovo, Kamenná Poruba, Sačurov, Sečovská Polianka
Policajná stanica 
Soľ
telefonický kontakt 0574496581   obce Čaklov, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Soľ, Zámutov, Rudľov

OO PZ Hanušovce nad  Topľou
Budovateľská 427/2 
PSČ 094 31

telefonický kontakt 0574450433

fax0961804020

mesto Hanušovce nad Topľou a obce Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Detrík, Ďurďoš, Hermanovce nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Ruská Voľa, Skrabské, Vavrinec, Vlača, Vyšný Žipov, Zlatník

OO PZ Slovenská Kajňa
Slovenská Kajňa 180
PSČ 094 02

telefonický kontakt 0574494322 fax0961804021

obce Slovenská Kajňa, Benkovce, Ďapalovce, Giglovce, Girovce, Holčíkovce, Jasenovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Piskorovce, Poša, Rafajovce, Sedliská, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Kazimír, Žalobín

Policajná stanica 
Nižný Hrabovec

 telefonický kontakt 0961863955  fax 0961863959

 obce Kladzany, Kučín, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Anketa

Ste spokojní s prácou Policajného zboru v okrese Vranov nad Topľou?

áno
53,51%

nie
46,49%
Hlasovalo: 3545