Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Stránkové dni na OR PZ Poprad

 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

OR PZ Poprad
Alžbetina 714
058 01 Poprad

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

      

Cestovné doklady:

OR PZ Poprad
Alžbetina 714
058 01 Poprad

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

      

Zbrojné preukazy:

OR PZ Poprad
Alžbetina 714
058 01 Poprad

08.00 - 15.00

08.00 - 12.00

08.00 - 17.00

nestránkový deň

08.00 - 14.00

      

Vodičské preukazy:

OR PZ Poprad
Alžbetina 714
058 01 Poprad

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

      

Evidencia vozidiel:

OR PZ Poprad *
Alžbetina 714
058 01 Poprad

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

* Obhliadky motorových vozidiel sa vykonávajú na ul. Partizánska 690/87, Poprad - Západ v objekte bývalého Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (vjazd z ul. Hraničnej). V pondelok až štvrtok o 7:30 a 13:00, v piatok o 7:30 a 11:00.

Upozornenie: V klientskom centre OR PZ Poprad /evidencia vozidiel a oddelenie dokladov/ je dočasne nefunkčný kiosk na kolky za finančnú hotovosť. Kolky je možné zakúpiť na pobočke Slovenskej pošty , alebo na KC prostredníctvom platobnej karty.    

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Poprad
Alžbetina 714, 1.posch., č.dverí 220
058 01 Poprad