Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Pozvanie na stretnutie kresťanov Európy

20. 05. 2008

Pozývame Vás na stretnutie kresťanov Európy, ktoré sa uskutoční v dňoch 27-29.6.2007 v Bratislave.

O čo ide?

Ide o ekumenické Stretnutie kresťanov,ktoré plánujeme v roku 2008 v spolupráci s ďalšími cirkvami na Slovensku a zahraničí.
Súčasťou stretnutia budú služby Božie, biblické zamyslenia, prednášky a workshopy, koncerty významných umelcov, vystúpenia spevokolov a hudobných skupín, akcie pre mládež a ďalšie zaujímavé programy. Počítame s účasťou 3000 až 5000 kresťanov z Nemecka, Poľska , Česka, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Jazyk nebude rozhodujúci
Dôležitou súčasťou príprav je ohľad na odstránenie jazykových bariér.Do programu zaraďujeme také akcie, kde jazyk nehrá úlohu, ako je opera, koncert či výstava. Hovorené slovo bude podľa možnosti prekladané.

Usporiadatelia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Hlavné mesto Slovenska Bratislava

Spoluusporiadatelia:

Evangelische Kirche BBSOL, Evangelisch Lutherische Landeskirche Sachsen, Evangelisch Lutherische Kirche in Bayern, Českobratská církev evangelická, Slezská evangelická církev a.v., Evangelische Kirche in Oesterreich, Kościól ewangelicko-augsburski w Polsce, Kościól ewangelicko-reformovany w Polsce, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház

Záštitu prevzali:

prezident Slovenskej republiky – Ivan Gašparovič
predseda Národnej rady Slovenskej republiky – Pavol Paška
podpredseda vlády Slovenskej republiky – Dušan Čaplovič
podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky – Ján Mikolaj
minister kultúry Slovenskej republiky – Marek Maďarič
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko – Jochen Trebesch
veľvyslanec Českej republiky – Vladimír Galuška
veľvyslanec Rakúskej republiky – Helmut Wesely
veľvyslanec Maďarskej republiky – Antal Heizer
predseda Bratislavského samosprávneho kraja – Vladimír Bajan
primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Andrej Ďurkovský

Viac na www.ecav.sk  . V prípade záujmu o účasť kontaktujte prosím sekretariát Úradu ekumenickej pastoračnej služby 09610/44 525 .