Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Politickí väzni a ich priatelia sa stretli na podujatí Jáchymovské peklo

Bratislava, 24. 05. 2019

Jáchymov 20. mája (TK KBS) V dňoch 17. a 18. mája 2019 sa konal XXX. ročník spomienkového podujatia na politických väzňov totalitného režimu v rokoch 1948 – 89, ktorí nespravodlivo trpeli vo väzenských  táboroch na Jáchymovsku – Jáchymovské peklo. Stretli sa tu politickí väzni, ich rodinní príslušníci, priatelia a všetci tí, ktorým záleží na tom, aby sa na tieto tragické udalosti, ktoré nespravodlivý režim zapríčinil nezabúdalo - muklovská rodina.

V piatok 17. mája boli na cintoríne v Hornom Slavkove v tichosti položené vence a kytice pri pomníku obetí totalitného režimu na cintoríne. V úvode sa prihovoril starosta Horního Slavkova Alexandr Terek a pripomenul, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale je potrebné ju chrániť a poďakoval sa konfederácií politických väzňov za organizovanie tohto podujatia, aby sa nezabudlo, ale stále sa pripomínali hrôzy, ktoré sa na týchto miestach diali a poďakoval aj prítomným, že prichádzajú na tieto miesta a nezabúdajú na tých, ktorí tu prežili najťažšie obdobie svojho života. Podpredseda senátu ČR Ján Horník pripomenul hromadný útek 11 väzňov v noci zo 14. na 15 októbra 1951 zo šachty č 14 Jáchymovského tábora, aj to že väčšina z nich jeho následky neprežila. Tiež pripomenul potrebu zobrať si z tohto obdobia poučenie pre súčasnosť. Poslanec parlamentu ČR Petr Ťřešňák, podpredseda výboru pre zdravotníctvo povedal, že cieľom utrpenia občanov, ktorí tu boli systematicky zhromažďovaní totalitným režimom, bola ich psychická i fyzická likvidácia. Bolo šlapané po ich ľudskej dôstojnosti a v neľudských podmienkach museli ťažko pracovať. Tiež poďakoval organizátorom a účastníkom podujatia. Za KPVS vystúpila predsedníčka oblastnej organizácie v Skalici, dcéra politického väzňa Bernardína Sprušanská. Za PV - ZPKO sa prihovorila dcéra politického väzňa Mária Dvončáková. Podpredseda KPV ČR Leo Žídek, ktorý prešiel tunajšími tábormi Svatopluk a Prokop tiež obohatil prítomných svojimi spomienkami. Na záver sa prítomní spoločne pomodlili. Modlitbu viedol generálny vikár plzeňskej diecéze pre Karlovarský kraj Jiří Majkov. Počas podujatia vystúpil spevácky zbor ZUŠ Horní Slavkov a zaznela Slovenská a Česká hymna.

Tiež 17. mája 2019 sa konala spomienka na väzňov svedomia a ich utrpenie pri národnej kultúrnej pamiatke, Veža smrti. Zahájila ho muklovská hymna. Pri veži smrti boli zástupcami senátu, parlamentu, mesta Ostrov a viacerých organizácií a zoskupení položené vence. Prítomní členovia KPVS sem priniesli pamätnú tabulu na pamiatku nespravodlivo odsúdený väzňov zo Slovenska väznených v Jáchymove, pre vernosť svojej viere, národu, láske k rodnej zemi a protikomunistický odboj. Tabuľu požehnal spolu s viacerými prítomnými kňazmi zo Slovenska, Štefan Herényi, syn politického väzňa. Starosta mesta Ostrov Ján Bureš spomenul na nedobrovoľné utrpenie politických väzňov MUKLOV pre nesúhlas s politikou totalitného režimu. Varoval pred nebezpečenstvom zabúdať na zločiny komunizmu a nedocenenie morálnych hrdinov a nedostatočnosť morálneho odsúdenia ich trýzniteľov. Tiež sa prihovoril zástupca predsedu senátu Ján Horník a poslanec poslaneckej snemovne ČR Petr Třešňák. Riaditeľ väznice v Ostrove Pavel Zange pripomenul 70 výročie založenie väznice a dôvody, ktoré viedli k jej vzniku. Tiež porovnal situáciu vo väzenstve počas rokov totality a v súčasnosti. Za Ústav Pamäti národy sa prihovoril bývalý politický väzeň Peter Chromý. Utrpenie tisícov nespravodlivo väznených pripomenul aj podpredseda KPV ČR Leo Žídek. Duchovné slovo predniesol generálny vikár Jiří Majkov, ktorý zdôraznil silu ducha tých, ktorí tu trpeli. Tiež sa v hale Veže smrti uskutočnila vernisáž výtvarných prác žiakov Karlovarského kraja a prítomní si mali možnosť pozrieť stále expozície v hale smrti, vyhľadať mená väzňov, ktorí tu pracovali a oboznámiť sa s ich životnými osudmi a zaspomínať na utrpenie vo väzniciach a pri dolovaní a spracovaní uránovej rudy, či svoje vlastné alebo svojich príbuzných a známych.

V sobotu 18. mája podujatie Jáchymovské peklo pokračovalo svätou omšou v kostole sv. Joachima v Jáchymove, ktorú za zomrelých i živých väzňov svedomia celebroval emeritný strahovský opát Michael Pojezdný spolu s prítomnými kňazmi zo Slovenska. Varoval pred rozhodovaním sa človeka, podľa vlastných predstáv, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom a pripomenul, že pojmy sloboda a láska spolu súvisia a je dôležité zachovávať zákon lásky, ak by sa tento zákon zachoval, ostatné zákony by boli zbytočné. Po jej skončení sa prítomní zhromaždili pri pamätníku Brána ke svobode. Moderátorka Vlasta Preislerová privítala politických väzňov, hostí a všetkých účastníkov podujatia a vyzvala aby si minútou ticha uctili všetky obete Jáchymovského pekla, do ktorej zaznela melódia táborovej večierky. Vojaci čestnej stráže položili k pamätníku asi 30 vencov a kytíc od prezidenta ČR, senátu, parlamentu, vlády, veľvyslanectva SR, miest, skautov, väzenskej služby, združení, Platformy Európskej Pamäti, Ústavu Pamäti Národa a organizácií združujúcich politických väzňov. Místostarosta Jáchymova František Holý privítal prítomných na území mesta a vyjadril potrebu túto temnú minulosť si pripomínať a tiež varoval pred zabúdaním na tieto udalosti a prejavil úctu všetkým, ktorí v Jáchymovskom pekle stratili svoje životy alebo zdravie. Podpredseda senátu ČR Ján Horník tiež varoval pred zabúdaním na tieto udalosti, vyjadril svoj smútok i z toho, že počet účastníkov spomienkových podujatí klesá a zdôraznil potrebu s zoznamovať s udalosťami, ktoré si pripomíname aj mladé generácie, ktoré ich nezažili aby sa nemuseli už nikdy opakovať. Za poslaneckú snemovňu ČR sa prihovorila poslankyňa a hajtmanka Karlovarského kraja Jana Mračková Vildumetzová. Vyzvala vážiť si slobodu, pretože tí, ktorí prešli 18 -timi Jáchymovskými lágrami šťastie žiť v slobode nemali, zdôraznila potrebu oboznamovať v školách z históriou tohto obdobia a poďakovala organizátorom tohto podujatia. K prítomným sa prihovoril aj veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss. Za Platformu Európskej Pamäti vystúpil Miroslav Lehký a vyjadril potrebu hovoriť pravdu o totalitných režimoch 20. storočia, ktoré sa dopúšťali zločinov proti ľudskosti, ktoré sú vo svojej podstate nepremlčateľné. Varoval pred relativizáciou pravdy, ale zdôraznil potrebu hovoriť celú pravdu a citoval pieseň, ktorú spievali muklovia, ktorú ho naučil politický väzeň Anton Srholec: "Jen žádnej strach, jen žádej strach, takovou fugu nezahrál ani sám Sebastián Bach, jakou my zahrajem až přijde den, až přijde den." Starosta mesta Horní Slavkov Alexandr Terek poďakoval prítomným za statočnosť a vyzval aby rozprávali svoje príbehy, je to dôležitý odkaz minulosti a veľké varovanie pre budúcnosť. Starosta mesta Ostrov Jan Bureš tiež vyjadril túžbu aby aj mladá generácia vedela o týchto udalostiach, ktoré sa tu udiali aby nedopustili ich opakovanie. Povedal aj to, že obyvateľom mesta Ostrov toto temné obdobie pripomína súsošie na streche kultúrneho domu, ktorého autorom je akademický sochár Jaroslav Schlesinger, ktorý potom čo bol väznený nacistami, bol pre svoje zmýšľanie odsúdený na 25 rokov, a pracoval v tábore Vykmanov s krycím označením L a osudné sa mu stalo triedenie a mletie uránovej rudy, keďže väzni pracovali bez ochranných prostriedkov 12 - 14 hodín denne a v roku 1955 zomrel na rakovinu pľúc. Tiež sa k prítomným prihovorili predseda PV - ZPKO Ján Litecký Šveda, predseda KPVS Peter Sandtner a podpredseda KPV ČR Leo Žídek. Na záver sa prihovoril a udelil prítomným požehnanie emeritný strahovský opát Michael Pojezdný. Vládu ČR zastupoval námestník ministerky spravodlivosti Jeroným Tejc. Počas podujatia účinkovala posádková hudba armády ČR, ktorá na úvod zahrala svätováclavský chorál a na záver aj Slovenskú a Českú hymnu.

Viacerí účastníci sa zhodli na potrebe tieto udalosti pripomínať, zvlášť keď si v tomto roku pripomíname 30. výročie od pádu totalitného režimu, zoznamovať s nimi predovšetkým mladú generáciu, ale aj nespokojnosť s vývojom spoločenskej situácie v našich krajinách v súčasnosti a varovali pred možným opakovaním temnej histórie, pretože kto sa nepoučí z dejín, musí ich opakovať. I v tom, že ťažký osud postihol nielen politických väzňov, ale celé rodiny, ktorí niesli a stále si nesú celoživotné dôsledky.

Na týchto miestach vytieklo mnoho potu, sĺz a krvi tých najstatočnejších občanov našich národov, mnohí tu prišli o zdravie, roky života, ideály a aj po návrate z väzenia si niesli celoživotné stigmy, mali zákaz o nich hovoriť v ich dôsledku odišli predčasne na druhý svet a niektorí práve tu ukončili svoj život a boli tu pochovaní. Podujatie zorganizovalo ústredie KPV ČR a jeho pobočka č. 23 v Karlových Varoch, k jeho dôstojnému priebehu napomohli starostovia Horního Slavkova, Ostrova, Božího Daru a místostarosta Jáchymova, príslušníci väzenskej služby ČR i polície ČR.

-

Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala v dňoch 16. – 18. mája 2019 zájazd na 30. ročník podujatia Konfederácie politických väzňov Českej republiky „Jáchymovské peklo“ do Jáchymova. Účastníci zájazdu absolvovali prehliadky väzenského tábora Vojna v Příbrami, Štôlne č. 1, väzenského tábora Svornosť a expozícií ťažby uránu a politických väzňov v Múzeu Kráľovská mincovňa v Jáchymove. Zúčastnili sa aj oficiálneho kladenia vencov pri pamätníku väzňov, zastrelených na úteku v Hornom Slavkove, pri tzv. Veži smrti (tábor L) v Ostrove a pri pamätníku Brána k slobode v Jáchymove.

Súčasťou programu boli aj sväté omše na Svatej Hore v Příbrami a vo Farskom kostole sv. Michala v Ostrove, ktoré celebrovali kňazi zo Slovenska a sv. omša v Kostole sv. Jáchyma v Jáchymove, ktorú celebroval emeritný strahovský opát Michael Josef Pojezdný OPraem. V rámci programu pri Veži smrti členovia KPVS priniesli pamätnú tabuľu na pamiatku politických väzňov zo Slovenska, väznených v Jáchymove, ktorá bude vo veži inštalovaná.

Pamätnú tabuľu požehnali slovenskí kňazi, ktorí boli účastníkmi zájazdu: Štefan Herényi (farár v Bratislave-Dlhých Dieloch a syn politického väzňa), Gabriel Jozef Labuda OPraem (administrátor farnosti Chvojnov a bývalý politický väzeň), Ladislav Šofranko SJ (duchovný u sestier v Báči, ktorý počas základnej vojenskej služby strážil väzňov v Jáchymove a v Příbrami), František Smelý (policajný kaplán v Banskej Bystrici) a Michal Válka (kaplán v Krupine a autor publikácii o biskupovi a politickom väzňovi Petrovi Dubovskom).

TK KBS informovali Ľudovít Košík a Peter Sandtner

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy