Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Pútnické zájazdy s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2017

Bratislava, 23. 01. 2017

Pre záujemcov o účasť na pútiach s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2017 oznamujeme, že v tomto roku sa uskutočnia nasledovné púte:

1.) 59. medzinárodná vojenská púť do Lúrd vo Francúzsku

termín: 17.- 23. mája 2017 (odchod 17. mája, návrat 23. mája);
počet účastníkov: bude upresnený;
doprava: služobnými autobusmi MO SR, MV SR bezplatne, ZVJS - podľa okolností;
účastnícky poplatok: 165,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu;
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Lurdoch plná penzia); uzatváranie prihlášok - 28. februára 2017

2.) 12. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu v Taliansku

termín: 17. - 23. september 2017
počet účastníkov: bude upresnený;
doprava: služobnými autobusmi MO SR, MV SR bezplatne; ZVJS - podľa okolností
účastnícky poplatok: 200,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu;
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere, obed individuálne); uzatváranie prihlášok - 31. mája 2017

3.) Cyrilometodské stretnutie Vojenských ordinariátov SR a MR v Zalavári v Maďarsku

termín: 3. júna 2017 
počet účastníkov: 45 OS SR v uniformách;
doprava: služobnými autobusmi MO SR bezplatne;
účastnícky poplatok: 5,- €
stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne; uzatváranie prihlášok - 31. mája 2017

4.) 21. národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Levoče

termín: 1. júla - 2. júla 2017;
počet účastníkov: 100;
doprava: služobnými autobusmi OS a OZ SR, alebo individuálne;
účastnícky poplatok: 10,- € povinná úhrada pred ubytovaním s raňajkami;
nocľah: Diecézny seminár J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1 noc);
stravovanie: raňajky; uzatváranie prihlášok - 31. mája 2017
 

5.) Účasť na 26. medzinárodnej vojenskej púti z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku

termín: 4.-14. augusta 2017;
počet účastníkov: celkom 20 (OS SR, MVSR, ZVJS, HaZZ,HzS,CS);
doprava: podľa okolností;
účastnícky poplatok: žiadny;
nocľah: zadarmo v stanoch;
stravovanie: zadarmo v poľných podmienkach; špecifická požiadavka - zdravotný stav, kondícia a plná poľná výbava na 300 kilometrový peší pochod; uzatváranie prihlášok - 31. mája 2017

 

7.) Účasť príslušníkov OS a OZ SR na národnej púti v Šaštíne

termín: 15. septembra 2017;

 

Na púte sa musia záujemci čo najskôr prihlásiť prostredníctvom svojich vojenských, policajných, väzenských, hasičských a colných kaplánov. Na tejto stránke v časti "dokumenty/zahraničné aktivity" sa nachádza vzor prihlášky, ktorú treba vyplniť, potvrdiť a odovzdať svojmu príslušnému kaplánovi, alebo dekanovi, resp. ak nie je ustanovený, tak odoslať na príslušný Vikariát. Vybraní účastníci budú včas vyrozumení. Prihlášky neposielajte na Ordinariát, ale na príslušné vikariáty!!! Adresy nájdete v kontaktoch.

Spoločné špecifické podmienky pre účastníkov na pútiach: príslušníci OS – OZ SR v aktívnom služobnom pomere, alebo v zálohe - povinná rovnošata; všetci povinné individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na cestu a pobyt; platný cestovný pas, alebo OP; v prípade účasti aj najbližších rodinných príslušníkov aspoň jeden účastník musí byť v aktívnom služobnom pomere v uniforme!!!); na cestu je potrebné čerpať riadnu dovolenku, náhradné voľno a pod.; finančné zabezpečenie: individuálne vreckové; záväznú prihlášku vyplnenú a veliteľom (nadriadeným) odsúhlasenú a podpísanú je potrebné čo najskôr zaslať prostredníctvom príslušného kaplána na príslušný vikariát.

UPREDNOSTNENÍ BUDÚ ÚČASTNÍCI V UNIFORMÁCH OS A OZ SR! (Zdroj www.ordinariat.sk)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy