Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Trojkráľové požehnanie pracovísk v hlavných rezortoch

Bratislava, 15. 01. 2017

V dňoch po slávení  Zjavenia Pána, ľudovo Troch kráľov, v  pracovnom týždni od 09.01-13.01.2017, navštívil Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek niektoré pracoviská rezortov MO, MV a MS, prejavujúce záujem o túto službu.
Otec biskup v krátkej liturgii požehnania, skôr ako pokropil svätenou vodou priestory pracovísk, povzbudil jednotlivých predstaviteľov (alebo ich zástupcov) a zamestnancov k ochote uplatňovať hodnoty vzájomného pochopenia, pokoja a lásky, prameniace z  prijatia a poznávania Daru, ktorý prišiel na tento svet pred dvetisíc rokmi ako obyčajné malé dieťa narodené v chudobnom dome. Podobne, ako to urobili traja múdri a vzdelaní muži z Perzie. Modlitbu a požehnanie otca biskupa dopĺňali niekoľkými koledami študenti cirkevného konzervatória v Petržalke. Na záver stretnutia otec biskup obdaroval predstaviteľov jednotlivých pracovísk drobnými pozornosťami, ktoré majú symbolizovať obdarovanie Dieťaťa v jasliach Tromi kráľmi.
A prečo sa sviatok Troch kráľov nazýva aj Zjavenie pána?  Nie je to nič nové, naopak,  je to oddávna jeden z najstarších a najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Už od tretieho storočia si v tento deň východní kresťania pripomínali tri udalosti zaznamenané  v evanjeliách, keď Ježiš ľuďom ukázal svoj Božský pôvod. Prvá je práve poklona troch mudrcov – kráľov  z východu Jezuliatku v Betleheme,  druhou  bol Ježišov krst v Jordáne a treťou zázrak premenenia vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej.  Postupne sa však stále viac dostávala do popredia udalosť o troch kráľoch, až  sa tento deň začal aj oficiálne označovať iba ako Sviatok Troch kráľov. Pôvodný názov a obsah sa však nikdy nezrušil a dnes Cirkev opäť zdôrazňuje, že šiesty január je predovšetkým oslavou zjavenia Božieho Syna. (Zdroj www.ordinariat.sk)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy