Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Informácie - katolícka duchovná služba


:


Trojkráľové požehnanie pracovísk v hlavných rezortoch
15. 01. 2017

V dňoch po slávení  Zjavenia Pána, ľudovo Troch kráľov, v  pracovnom týždni od 09.01-13.01.2017, navštívil Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek niektoré pracoviská rezortov MO, MV a MS, prejavujúce záujem o túto službu.Otec biskup v krátkej liturgii požehnania,...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 50. svetový deň pokoja
01. 01. 2017

1. január 2017  Nenásilie: štýl politiky za mier  1. Na začiatku tohto nového roku patrí moje srdečné blahoželanie všetkým národom a krajinám sveta, hlavám štátov a vlád, ako aj predstaviteľom náboženských spoločenstiev a rôznych zoskupení občianskej spoločnosti. Želám pokoj každému mužovi...

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi
25. 12. 2016

„Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce! Dnes Cirkev nanovo prežíva úžas Panny Márie, svätého Jozefa a betlehemských pastierov pri kontemplovaní Dieťaťa, ktoré sa narodilo a leží v jasliach: Ježiša, Spasiteľa. V tento deň naplnený svetlom zaznieva zvesť proroka: ...

Pastiersky list ordinára OS a OZ SR k Vianociam 2016
16. 12. 2016

Milí bratia a sestry, vážení priatelia! Všetkých vás srdečne pozdravujem formou tohto predvianočného listu. Chcel by som sa vám ním prihovoriť a pokúsiť sa pomôcť lepšie poznať skutočný význam týchto sviatkov a poukázať na ich význam pre náš každodenný život. ...

Pastiersky list KBS na 1. adventnú nedeľu – 27.11.2016
27. 11. 2016

Milí bratia a sestry! Slávime Prvú adventnú nedeľu. Božie slovo nám z viacerých pohľadov pripomína deň Pánovho príchodu. Svätý apoštol Pavol zdôrazňuje: tento dôležitý deň sa blíži – preto je potrebné, aby sme sa zriekli skutkov tmy a obliekli sa do výzbroje svetla. Prorok Izaiáš opisuje, čo všetko...

Spomienka na všetkých zosnulých.
28. 10. 2016

Pri príležitosti spomienky na všetkých zosnulých ordinár OS a OZ SR srdečne pozýva 3. novembra 2016 o 18.00 hod. do Katedrály sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch na zádušnú svätú omšu, ktorá bude obetovaná za všetkých zosnulých z rezortov Ministesrstva obrany, Ministerstva vnútra, Ministerstva...

Synoda Ordinariátu OS a OZ SR pokračuje
12. 09. 2016

V priestoroch kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici sa od 5. do 9. septembra uskutočnilo pod vedením Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka synodálne zhromaždenie Ordinariátu. Biskup Rábek zdôraznil, že Ordinariát pôsobí v OS a OZ SR...

Detské letné tábory
01. 08. 2016

V krásnom prostredí na pohraničí Slovenska a Čiech sa konal ďalší ročník detského tábora pre deti policajtov a zamestnancov MV SR. Spoluorganizoval ho vikariát MV SR za aktívnej pomoci KR PZ Žilina. Vďaka ochote a obetavosti príslušníkov KR PZ (PMJ, PPÚ, VO) mohlo 57 detí zažiť počas 8 dní atmosféru...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy