Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Informácie - katolícka duchovná služba


:


Začína kresťanský pôst
01. 03. 2017

V stredu 1. marca Popolcovou stredou začína kresťanský pôst, ktorý trvá 40 dní až do Veľkej noci. Pôst je akt pokory a pokánia. Štyridsaťdenným pôstom si kresťania pripomínajú 40 denný pobyt Ježiša na púšti, keď sa pôstom pripravoval na svoje verejné vystúpenie. Kresťanský pôst má teda...

Posolstvo pápeža Františka na pôstne obdobie 2017
01. 03. 2017

Božie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. svetový deň chorých
11. 02. 2017

(11. február 2017)   Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49)   Drahí bratia a sestry,   11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci...

Pútnické zájazdy s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2017
23. 01. 2017

Pre záujemcov o účasť na pútiach s Ordinariátom OS a OZ SR v roku 2017 oznamujeme, že v tomto roku sa uskutočnia nasledovné púte: 1.) 59. medzinárodná vojenská púť do Lúrd vo Francúzsku termín: 17.- 23. mája 2017 (odchod 17. mája, návrat 23. mája);počet účastníkov: bude upresnený;doprava:...

Trojkráľové požehnanie pracovísk v hlavných rezortoch
15. 01. 2017

V dňoch po slávení  Zjavenia Pána, ľudovo Troch kráľov, v  pracovnom týždni od 09.01-13.01.2017, navštívil Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek niektoré pracoviská rezortov MO, MV a MS, prejavujúce záujem o túto službu.Otec biskup v krátkej liturgii požehnania,...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 50. svetový deň pokoja
01. 01. 2017

1. január 2017  Nenásilie: štýl politiky za mier  1. Na začiatku tohto nového roku patrí moje srdečné blahoželanie všetkým národom a krajinám sveta, hlavám štátov a vlád, ako aj predstaviteľom náboženských spoločenstiev a rôznych zoskupení občianskej spoločnosti. Želám pokoj každému mužovi...

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi
25. 12. 2016

„Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce! Dnes Cirkev nanovo prežíva úžas Panny Márie, svätého Jozefa a betlehemských pastierov pri kontemplovaní Dieťaťa, ktoré sa narodilo a leží v jasliach: Ježiša, Spasiteľa. V tento deň naplnený svetlom zaznieva zvesť proroka: ...

Pastiersky list ordinára OS a OZ SR k Vianociam 2016
16. 12. 2016

Milí bratia a sestry, vážení priatelia! Všetkých vás srdečne pozdravujem formou tohto predvianočného listu. Chcel by som sa vám ním prihovoriť a pokúsiť sa pomôcť lepšie poznať skutočný význam týchto sviatkov a poukázať na ich význam pre náš každodenný život. ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy