Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Informácie - katolícka duchovná služba


:


25. výročie biskupskej služby ordinára OS a OZ SR
25. 07. 2016

Dňa 24. júla 2016 ordinár OS a OZ SR J. Ex. Mons. František Rábek si pripomenul na ďakovnej sv. omši vo svojom rodisku v Močenku 25. výročie biskupskej služby. Otec biskup prijal biskupskú vysviacku z rúk kardinála Jána Chryzostoma Korca. Za prvého ordinára novozriadeného Ordinariátu OS a OZ SR ho...

20. vojenská púť do Levoče
04. 07. 2016

„Ak je stretnutie dvoch ľudí navyše osožným pre tretieho, je to šírenie dobra,“ povedal ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek počas kázne v sobotu 2. júla na Mariánskej hore, kde vyvrcholila 20. vojenská púť do Levoče.       ...

Cykloputovanie za drevenými chrámami na východnom Slovensku
07. 06. 2016

Pri príležitosti mimoriadneho roka milosrdenstva zorganizoval vikariát Ordinariátu OS a OZ SR MV SR pre príslušníkov a zamestnancov z radov policajtov a hasičov v termíne: 01. 06. – 05. 06. 2016 cyklopúť za drevenými chrámami na východnom Slovensku. Po skúsenostiach s ...

Pútnici z Ordinariátu OS a OZ SR na púti v Lurdoch.
23. 05. 2016

Príslušníci Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pod vedením Mons. Františka Rábeka sa v dňoch 20. - 22. mája 2016 zúčastnili 58. medzinárodnej vojenskej púti v Lurdoch vo Francúzsku. Medzi nimi aj v tomto roku nechýbala Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky a...

POZVÁNKA - Svetové dni mládeže – MIL SDM 2016
04. 04. 2016

Poľský vojenský ordinariát pozýva na MIL SDM Krakov – 2016 príslušníkov zo Slovenska (do 30 rokov) s nasledovným programom: Program: 27.07.2016 - cesta do Krakova, počas cesty návšteva Osvienčima a Vadovíc. 28. – 31.07.2016 - Svetové dni mládeže v Krakove. Stretnutie s pápežom...

Veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi
27. 03. 2016

«Chváľte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky» (Ž 135,1). Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Ježiš Kristus, stelesnenie Božieho milosrdenstva, z lásky zomrel na kríži a z lásky vstal z mŕtvych. Preto dnes voláme: Ježiš je Pán! Jeho zmŕtvychvstaním sa naplno uskutočňuje...

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016
02. 02. 2016

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13) Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom   1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom    V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie...

Na Nový rok Svätý Otec František vyzval k aktívnemu zápasu o pokoj
01. 01. 2016

Vatikán 1. januára (RV) Na poludnie v prvý deň nového kalendárneho roka sa Svätý Otec František prihovoril veriacim slovami novoročného blahopriania. Sústredil sa na biblické slová požehnania z knihy Numeri, ktoré obsahujú aj žičenie pokoja ako daru od Pána. Nasleduje plné znenie pápežovho príhovoru...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy