Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Vitajte! Ak ste sa rozhodli zúčastniť na otvorenom výberovom konaní na prednostov okresných úradov, prečítajte si inštrukcie a prihláste sa pomocou elektronického formulára

Výber 

Ako bude prebiehať výberové konanie?

Počas 13. - 30. augusta 2020 bude otvorené prijímanie životopisov kandidátov na tejto stránke. Podmienkou zaradenia do výberového konania je splnenie 5 kľúčových kritérií:

  1. Prihlásenie výhradne prostredníctvom elektronického formulára spolu so zaslaním:

    * štruktúrovaného životopisu
    * motivačného listu, ktorého súčasťou je koncept vlastnej vízie rozvoja okresného úradu.
  2. Minimálne trojročná skúsenosť s riadením kolektívu pracovníkov (minimálne 15 ľudí).
  3. Minimálne dvojročná skúsenosť s prácou v štátnej alebo verejnej správe.
  4. Trestná a morálna bezúhonnosť.
  5. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Prijímanie prihlášok je ukončené

 Čo bude ďalej?

Skúsenosti uchádzačov a ich predstavy o riadení okresných úradov posúdi výberová komisia, v ktorej majú zastúpenie Ministerstvo vnútra SR a Úrad vlády.

Do 13. septembra  2020 budú všetci kandidáti kontaktovaní a vyrozumení o tom, či postupujú, alebo nepostupujú do ďaľšieho kola výberu.

V priebehu septembra budú realizované výberové rozhovory s postupujúcimi kandidátmi.

Na základe rozhodnutia výberovej komisie budú víťazní kandidáti odporučení ministrovi vnútra SR.

Minister vnútra Roman Mikulec po vlastnom uvážení navrhne vláde vymenovať vybraných  kandidátov za prednostov okresných úradov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

www.korona.gov.sk