Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2017, Nedeľa
 

Tlačové správy


:

RSS


Pokrok v implementácii eurofondových projektov pre marginalizované rómske komunity
23. 06. 2017

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zodpovedá za časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Ten prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí
22. 06. 2017

Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí.                     ...

Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
22. 06. 2017

Pred obdobím prázdnin, dovoleniek a s ním spojeného cestovania do cudziny chceme pozornosť verejnosti upriamiť na jeden konkrétny benefit, ktorý môže využiť každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód – BOK....

Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
22. 06. 2017

Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu stavu diagnostických zariadení, či dopravné aj pre deti z menšinových škôl. V utorok 20. júna  2017 schválil parlament novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...

Štatutári, čas na vybavenie dokladov sa kráti
20. 06. 2017

Do 1. júla, kedy štát začne so štatutármi spoločností zapísaných v obchodnom registri, komunikovať prostredníctvom úradných e-schránok na www.slovensko.sk,  zostávajú posledné dni. Táto informácia by mala zarezonovať u takmer 88-tisíc štatutárov , ktorí podľa spracovaných databáz MV...

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity predložil vláde správu o svojej činnosti prvý raz od roku 2012
14. 06. 2017

Ábel Ravasz 14. júna 2017 predložil na rokovanie vlády Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2016 a Monitorovaciu správu plnenia stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016. Vláda na zasadnutí vzala obidve...

Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom
13. 06. 2017

Informačné semináre pre mimovládne organizácie k dopytovo-orientovaným výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) sa stretli s veľkým záujmom. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Semináre boli organizované vo všetkých krajských mestách v ...

Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
12. 06. 2017

Na základe dobrovoľných kvót sa doteraz podarilo prerozdeliť len 19 000 migrantov z Grécka a Talianska, čo je 12 percent zo 160 000 ľudí. Výsledok tohto projektu, ktorý skončí v septembri, je katastrofálny. Vyhlásil to podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »