Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Ako majú obce, mestá a vyššie územné celky postupovať pri zverejňovaní zmlúv?

08. 02. 2011

V zmysle noviel zákona o slobodnom prístupe k informáciámObčianskeho zákonníka, ktoré sú účinné od 1. januára 2011, sú orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie, ale aj obce, mestá a vyššie územné celky povinné sprístupňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými financiami.

 

Ministerstvá a iné štátne inštitúcie ich zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv, ktorý spravuje Úrad vlády SR.

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria aj obce, mestá a vyššie územné celky, zverejňujú zmluvy na svojej webovej stránke. V prípade, že nemajú vlastnú webovú stránku, môžu zmluvy bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.

Detailné informácie o povinnostiach samospráv, základné informácie k novele Občianskeho zákonníka a tiež vzory tlačív pre zverejňovanie zmlúv a ich dodatkov v Obchodnom vestníku sú k dispozícii na stránkach ministerstva spravodlivosti: http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r2&htm=r2/zmlov.htm

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz