Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Brexit - čo z neho vyplýva?

29. 01. 2020

Na tomto mieste sprístupňujeme  informácie dôležité pre slovenskú verejnosť v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a severného Írska  z Európskej únie.  O odchode občania UK rozhodli v referende 23. júna 2016.

Foreign Police Brexit Guidance

Pobytové práva občanov UK v Slovenskej republike:

  • Momentom Brexitu bude priamo aplikovaná dohoda o vystúpení UK z EÚ, to znamená, že nebude platiť ustanovenie § 131h zákona č. 404/2001 o pobyte cudzincov, ktorá bola upravená pre „no deal Brexit“.
  • Všeobecne platí, že až do konca prechodného obdobia podľa dohody budú môcť občania UK a ich rodinní príslušníci využívať právo voľného pohybu v rámci EÚ ako doteraz až do 31.12.2020. Až od 1.1.2021 budú považovaní za štátnych príslušníkov tretej krajiny.
  • Všetci, ktorí už majú zaregistrované právo pobytu v SR, alebo tak urobia do 31.12. 2020, automaticky získajú niektorý z druhov trvalého pobytu. Môžu tak urobiť na vlastnú žiadosť od momentu vystúpenia UK z EÚ, alebo sa ich pobyt automaticky zmení 1.1.2021.
  • Po skončení prechodného obdobia najneskôr do 30.6.2021  musia požiadať o vydanie nových dokladov ako štátni príslušníci tretej krajiny podľa druhu pobytu aký im bol udelený (trvalý pobyt na 5 rokov alebo dlhodobý pobyt EÚ).

V praxi to znamená:

1. občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu vystúpenia UK z EÚ registrované právo na pobyt v Slovenskej republike  menej ako 5 rokov: 

  • Tejto skupine občanov UK sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po Brexite, a až do 31.12. 2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, tak sa pobyt  automaticky zmení po 31.12.2020.

2. občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu vystúpenia UK z EÚ registrované právo na pobyt v Slovenskej republike  viac ako 5 rokov:

  • Tejto skupine občanov UK sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt - dlhodobý pobyt EÚ podľa § 52. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po Brexite, až do 31.12. 2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, tak sa pobyt  automaticky zmení po 31.12.2020.

3. občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí si zaregistrujú právo na pobyt v Slovenskej republike po vystúpení UK z EÚ do 31.12.2020:

  • Táto skupina občanov UK sa na OCP PZ zaregistruje na pobyt za rovnakých podmienok ako občania EÚ, alebo si môžu priamo zvoliť trvalý pobyt (podľa § 43
    ods. 1 písm. e)). Ak si zvolia registráciu pobytu ako občania EÚ, ich pobyt sa automaticky zmení po 31.12.2020 na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov.

4. občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na pobyt na územie Slovenskej republike po 31.12.2020:

  • Táto skupina občanov UK sa bude považovať za štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti. Budú si môcť sa na OCP PZ požiadať o udelenie niektorého z účelov prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu.

  

Informácie ostatných rezortov a inštitúcií

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz