Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi MV SR tento rok investuje 8 miliónov korún

25. 04. 2008

S približne rovnakou sumou rezort počíta aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Vyplýva to z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010  555kB (RTF, 568 kB), ktorý schválila vláda. Väčšia časť prostriedkov vo výške 6 miliónov korún je určená pre mimovládne organizácie zapojené do Národného programu a Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Tento rok ide o Slovenské krízové centrum DOTYK, Občianske združenie Prima, IOM – Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, Kultúrne združenie Rómov Slovenska a Slovenskú katolícku charitu. Financie sa použijú predovšetkým na poskytovanie komplexnej starostlivosti o obete, ktorá zahŕňa napr. ochranné a dočasné ubytovanie obetí, psychologické a právne poradenstvo, sprostredkovanie sociálnej pomoci po návrate do krajiny pôvodu či zabezpečenie základných životných potrieb obetí. Ministerstvo vnútra realizovalo minulý rok v spolupráci s mimovládnymi organizáciami pilotný projekt k Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, do ktorého boli zaradené 4 obete.

Policajné útvary vlani zaznamenali 13 prípadov obchodovania s ľuďmi, čo je v porovnaní s rokom 2006 pokles o 6 trestných činov. Objasniť sa zatiaľ podarilo 4 trestné činy. Ide predovšetkým o nadnárodné formy obchodovania s ľuďmi, kde páchatelia násilím získavajú obete a zvyčajne ich odvážajú do cieľových krajín, kde ich nútia k prostitúcii alebo ich predajú ďalším osobám.

V rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi Slovensko takisto zosúlaďovalo právny poriadok s legislatívou EÚ. Od januára minulého roka existuje inštitút tolerovaného pobytu, ktorým je možné legalizovať pobyt obetí na slovenskom území. V roku 2007 ich bolo udelených 367. Policajný útvar môže udeliť pobyt najviac na 40 dní. Obeť má tento čas zároveň na premyslenie spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. V priebehu tohto roka sa uvažuje o úprave dĺžky doby na premyslenie.

V rámci opatrení plánovaných do nasledujúceho obdobia sa kladie dôraz aj na zabezpečenie regulácie a monitorovania všetkých podnikateľských oblastí, ktoré môžu byť dotknuté obchodovaním s ľuďmi. Rezorty vnútra, spravodlivosti a hospodárstva by mali do februára budúceho roka vytvoriť zoznam podnikateľských oblastí, v rámci ktorých môže dôjsť k spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz