Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október - si v EÚ pripomíname už po desiatykrát

18. 10. 2016

Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti. V Slovenskej republike je gestorom tejto  problematiky Ministerstvo vnútra SR.  Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, podriadené štátnemu tajomníkovi MV SR, ktorý je  národným koordinátorom  pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, plní úlohy Národného spravodajcu v súlade s čl. 19 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV.

 

Slovenská republika poskytuje podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu už od roku 2007. Program spĺňa medzinárodné a európske štandardy.

Na základe štatistík spracúvaných Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality od 1. januára 2016 do 30. septembra 2016 bolo do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 14 osôb -
12 mužov a 2 ženy.  Títo ľudia pochádzajú prevažne z Banskobystrického kraja (4) a zo zahraničia (4). Ďalšie obete pochádzali z Prešovského kraja (2), Košického kraja  kraj(2) a Nitrianskeho  kraja (2). Cieľovými krajinami ich vykorisťovania boli najmä Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (7), nasledovalo Maďarsko (3), Nemecko (2), Poľsko (1) a Česká republika (1). 

 

nutená práca                    

 

Ako najčastejšia forma vykorisťovania sa ukazuje zneužívanie za účelom nútenej práce (12) a nasleduje nútené žobranie (2), nútené sobáše (2) a sexuálne vykorisťovanie (2), ktoré má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu.

 

V rámci Policajného zboru sa problematike obchodovania s ľuďmi venuje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ, ktorá od 1. júla 2013 samostatne na celoštátnej úrovni vykonáva operatívno-pátraciu činnosť, získava poznatky a podieľa sa na odhaľovaní a objasňovaní predmetnej trestnej činnosti. Národná jednotka disponuje špecializovanými vyšetrovateľmi pre túto oblasť a zároveň zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s partnerskými zahraničnými službami pri riešení medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti.

 

nutené žobranie       

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, prostredníctvom ktorej o problematike obchodovania s ľuďmi môže bezplatne získať informáciu široká verejnosť. Zároveň táto linka slúži aj ako nástroj konzultácie s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi, resp. ich blízkymi a príbuznými. V rámci zvýšenia povedomia o existencii Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spustilo billboardovú kampaň po celom území Slovenskej republiky, ktorá trvá od 1.10.2016 do 30.11.2016 vo všetkých krajských a vybraných okresných mestách. (PDF, 776 kB)

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz