Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Generál Alexander Nejedlý vo funkcii končí

29. 05. 2020

Generál Alexander Nejedlý končí k 31. máju 2020 ako zástupca Ministerstva vnútra SR na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému na zastupiteľskom úrade v Českej republike.  Po dôkladnom zvážení všetkých procesov a aktuálnej opodstatnenosti danej pozície sme pristúpili k jej zrušeniu.


 

„Generálovi Alexandrovi Nejedlému sa chcem poďakovať za jeho doterajšiu vyše 35-ročnú službu a prácu v rezorte vnútra,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz