Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

GRECO ocenilo Slovensko za volebné kódexy

Bratislava, 08. 10. 2014

Slovensko už nebude v skupine štátov monitorovaných GRECO (Skupiny štátov proti korupcii) pri Rade Európy za neplnenie odporúčaní v oblasti transparentnosti financovania politických strán. Slovenská republika bola ocenená za veľký pokrok v oblasti volebných zákonov, ktoré boli po 8 mesačnej  diskusii za účasti politickej opozície a tretieho sektora prijaté v parlamente. 

V rámci 65. plenárneho zasadnutia GRECO, ktoré sa koná v 6. - 10. októbra  v Štrasburgu, bola prerokovaná priebežná správa Slovenskej republiky o plnení odporúčaní z tretieho kola hodnotení GRECO na tému: Transparentnosť financovania politických strán.

Prijatie zákona o volebnej kampani a vytvorenie nezávislej štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ako i sprísnenie pravidiel financovania politických strán novelou zákona o politických stranách a politických hnutiach označilo GRECO za významný pokrok.  Z desiatich odporúčaní bolo 7 odporúčaní uznaných ako uspokojivo implementovaných a 2  odporúčania uznané za čiastočne implementované.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz