Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Hasiči varujú pred zakladaním ohňov v prírode

20. 07. 2017

Pri dlhotrvajúcom horúcom počasí narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí. V lete láka najmä možnosť niečo si ugrilovať v prírode. Aj z malého ohňa však môže vzniknúť rozsiahly požiar. Je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v horúcom období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách a sú uvedené na značkách situovaných na viditeľných miestach.

Rovnako je nesmierne dôležité sledovať aktuálne výstrahy (PDF, 149 kB), ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor a sú denne aktualizované na stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy (pravý stĺpec – čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru). V prípade, že je pre aktuálne obdobie vydaná výstraha a zákaz zakladania ohnísk, je potrebné brať ju na vedomie, nakoľko má svoje opodstatnené dôvody a existuje zvýšene riziko vzniku požiarov.

Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre jednotlivé okresy na Slovensku, pričom v súvislosti s týmto vyhlásením sa zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na   miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až  do výšky 16 596 eur,  fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta  do výšky 331 eur. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru momentálne platí pre 18 okresov na Slovensku.

 Dnešnú aktualizovanú tabuľku s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jednotlivých okresoch nájdete  TU (PDF, 149 kB) .

Zdroj: HaZZ
Foto: Ilustračné HaZZ