Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Hasičský a záchranný zbor bude viesť nový prezident Pavol Mikulášek

01. 06. 2020

Minister vnútra Roman Mikulec v pondelok 1. júna 2020  vymenoval nového prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavla Mikuláška, ktorý má za sebou 27-ročnú kariéru hasiča.

 

„Prácu hasičov si veľmi vážim a považujem ju za celoživotnú službu, ktorá si vyžaduje odvahu, statočnosť a obetavosť. Pavol Mikulášek je skúsený hasič, ktorý sa vracia na čelo HaZZ a ja verím, že zbor bude v správnych rukách. Prajem mu dostatok odhodlania a entuziazmu v jeho funkcii, veľa úspechov vo forme účinnej prevencie, ktorá prinesie čo najmenej požiarov a  pripravenosť zboru na zvládnutie nástrah prírody,“ povedal minister vnútra pri uvedení nového hasičského prezidenta do funkcie.

Nový prezident HaZZ  Pavol Mikulášek

Pavol Mikulášek sa stal hasičom  v júli 1993 ako starší požiarnik v Mestskom požiarnom zbore v Bratislave. Prešiel viacerými pozíciami, ako  operačný dôstojník,  veliteľ  zmeny až po veliteľa zboru v Bratislave, kde pôsobil 13 rokov. 
V roku 2010 sa stal riaditeľom  Krajského riaditeľstva  HaZZ v Bratislave  a v auguste 2011 bol ministrom vnútra vymenovaný za prezidenta HaZZ. Do tejto funkcie sa vracia z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách, kde pôsobil ako vedúci prevádzkovo technického oddelenia.

Pavol Mikulášek a Roman Mikulec

„Ponuku ministra vnútra som prijal ako výzvu, ku ktorej pristúpim s veľkou zodpovednosťou. Ako dlhoročný hasič chcem poskytnúť  kolegom všetko potrebné pre zlepšenie podmienok výkonu služby. Zameriam sa najmä na zabezpečenie akcieschopnosti techniky a výstroja hasičov. Veľa práce nás čaká aj v oblasti úpravy zákonov a interných predpisov. Rád by som pokračoval v prehlbovaní spolupráce s Dobrovoľnou požiarnou ochranou, v ktorej vidím veľký potenciál,"  uviedol nový prezident slovenských hasičov.

Nový hasičský prezident Pavol Mikulášek, minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník MV SR Lukáš Kyselica

Pavol Nereča z funkcie prezidenta odchádza na vlastnú žiadosť a svoje skúsenosti využije vo funkcii viceprezidenta.
Doterajší viceprezident Adrián Mifkovič odchádza taktiež na vlastnú žiadosť a v službe pokračuje na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trnave.
Obom minister vnútra poďakoval za ich doterajšie pôsobenie. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz