Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Júnové dažde spôsobili prívalové povodne na východe krajiny, zasahovali hasiči i vodohospodári

21. 06. 2020

Prívalová vlna, ktorá v piatok 19. júna 2020  popoludní zasiahla obec Pichne v Sninskom okrese, spôsobila len na hlavnej cestnej komunikácii škody vo výške približne pol milióna eur.  V obci Zubné v okrese Humenné strhla voda most na miestnej komunikácii, v Snine zaplavilo rodinné domy a pozemky v mestskej časti Bramhora.

 

Cesta, chodníky a odvodňovacie kanály v obci Pichne sú zničené,  ploty i budovy sú pováľané:  hlavná cestná komunikácia je zničená v dĺžke približne jedného kilometra, obecné chodníky spolu v rozsahu asi troch kilometrov. Zaplavené boli  pivnice vo všetkých domoch. Dobrovoľní hasiči z troch obcí okrem odčerpávania vody z pivníc rodinných domov spriechodňovali toky miestnych potokov.  

Následky prívalov na východe SR

Prívalová vlna z Pichní 20. júna zasiahla aj obec Zubné v okrese Humenné.  Zaplavilo areál pri obecnom úrade a strhlo celý most a značnú časť miestnej komunikácie, pričom strhnutý most odrezal od prístupu tri firmy a miestnu reštauráciu.  

Následky prívalov na východe SR

Prívalová vlna z toku Pichoňky zatopila aj rodinné domy s pozemkami v sninskej mestskej časti Bramhora. Voda čiastočne poobnažovala piliere miestnych mostov a postrhávala panelové dosky z koryta. Obyvatelia a dobrovoľní hasiči z okolitých obcí stavali pieskové zátarasy. Spôsobenú situáciu, ktorú obyvatelia Bramhory zažili podľa vyjadrenia miestnej samosprávy už štvrtýkrát, pripisujú  nesprávne nastavenému hospodáreniu v lesoch, a tiež vodozádržným opatreniam v rámci intravilánov obcí.  

Situáciu na východe bol pozrieť aj minister vnútra Roman Mikulec

 Počas povodní, ktoré sa od piatka 18. júna podvečer vyskytli na niekoľkých miestach na Slovensku, zasahovalo v teréne aj 150 vodohospodárov. Najkritickejšou bola v sobotu situácia v Prešovskom kraji a na toku Neresnica vo Zvolenskom okrese.

Následky prívalov na východe SR

Celkovo bolo za posledných 24 hodín v teréne  80 kusov ťažkej techniky, 2500 vriec s pieskom a používa sa 900 ton lomového kameňa na spevnenie brehov, vodohospodári okrem monitorovania situácie a regulovania prietokov vykonávali aj bezprostredné zabezpečovacie práce.

Následky prívalov na východe SR

Na východnom Slovensku bol okrem obcí Zubné a Pichne a mesta Snina v sobotu podvečer vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity aj v obciach Gerlachov a Nižná Polianka. V meste Podolínec došlo k prekročeniu existujúcej kapacity koryta, zahlteniu mostných objektov a vyliatiu vody z koryta na miestnu komunikáciu a okolité pozemky. Viaceré obce v okresoch Bardejov a Svidník do soboty 20. júna  tretí stupeň povodňovej aktivity odvolali, druhý ponechali. Druhý stupeň naďalej platí v obciach Kolonica a Osadné v okrese Snina. Na zmiernenie vysokých prietokov manipulovali vodohospodári nielen s vodnými tokmi, ale tiež s haťou v Humennom a vodnými stavbami Starina a Zemplínska šírava.

Následky prívalov na východe SR

Na strednom Slovensku prevládal v sobotu podvečer mierny vzostup vodných hladín Hrona, Slanej a Rimavy. Úroveň vodných hladín v povodí Hrona, Slatiny a Slanej  budú regulovať vodohospodári prostredníctvom vodných stavieb.  Okrem toku Neresnice je kritickou aj situácia v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen, kde stúpa voda z povrchového odtoku. Druhý stupeň povodňovej aktivity do sobotného podvečera vyhlásili viaceré obce na strednom Slovensku.

Na vodných tokoch severného a západného Slovenska nie sú vyhlásené tretie stupne povodňovej aktivity. Druhý stupeň vyhlásili na viacerých miestach.

Zdroj: TASR, Hasičský záchranný zbor, MV SR
     

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz