Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Klientske centrá už aj v Stropkove a Svidníku

03. 02. 2014

V piatok 31. januára predseda vlády SR Robert  Fico spolu s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom slávnostne otvorili v rámci reformy ESO klientske centrá štátnej správy v Stropkove a Svidníku. Klientske centrá vznikajú pri okresných úradoch ako kontaktné pracoviská pre občanov, na ktorých bude možné postupne vybaviť kompletnú agendu so štátnou správou.

Klientske centrum pri Okresnom úrade Stropkov sídli v centre mesta v budove, kde sa nachádza aj pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj Sociálnej poisťovne. Z pôvodných troch adries sú jednotlivé úrady už len na dvoch adresách, pričom pri nekomplikovaných záležitostiach je možné všetko vybaviť pod jednou strechou – v klientskom centre pri Okresnom úrade v Stropkove. „Naši občania si môžu na Hlavnej 51 vybaviť potrebnú agendu v oblasti živnostenského podnikania, katastra, cestnej dopravy, pozemkov a lesov, životného prostredia, štátneho občianstva a overovania podpisov ako aj agendu oddelenia dokladov a dopravného inšpektorátu,“ vymenúva výhody integrácie prednosta OU Stropkov Alfonz Veselý. Jednotlivé opatrenia reformy ESO v Stropkove priniesli ročnú úsporu vo výške 23.339 EUR ročne.

Sprevádzkovanie klientskeho centra pri Okresnom úrade vo Svidníku značne uľahčí situáciu obyvateľom spod Dukly. Pôvodne museli Svidníčania navštevovať Správu katastra vo Svidníku (na Sovietskych hrdinov 200) a  4 úrady v 13 km vzdialenom Stropkove, kde sídlil obvodný úrad pozemkový, lesný, životného prostredia a pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Vo vybraných prípadoch bolo však potrebné cestovať aj do 55 km vzdialeného Prešova na príslušné krajské úrady. Vo Svidníku sa podarilo pri Okresnom úrade na ulici Sovietskych hrdinov 102 vybudovať pracoviská všetkých integrovaných úradov miestnej štátnej správy. „Sme veľmi radi, že sa vo Svidníku z komplikovanej pôvodnej situácie podarilo vybudovať ukážkový príklad efektívnosti a dostupnosti štátnej správy pre občana. V minulosti museli občania za jednou úradnou záležitosťou precestovať aj stovku kilometrov, čo bolo náročné na peniaze aj čas vzhľadom aj na možnosti hromadnej dopravy a ekonomickú situáciu v regióne,“ popisuje situáciu prednosta OU Svidník Jozef Baslár. Súčasťou klientskeho centra vo Svidníku je aj Centrum právnej pomoci pre okresy Stropkov, Svidník a Bardejov ako pilotný projekt s Ministerstvom spravodlivosti. V súvislosti s integráciou úradov a ďalšími opatreniami reformy ESO bola na OU Svidník dosiahnutá úspora 13.715 EUR ročne.

 Reforma ESO je  najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou  je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jednotlivými opatreniami programu ESO sa má dosiahnuť zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy (postupne všetko pod jednou strechou v rámci okresu) a v neposlednej miere zvýšenie transparentnosti fungovania štátnej správy. 

 

 

OU Stropkov - minister vnútra R. Kaliňák, primátor mesta P. Obrimčák, predseda vlády R. Fico a prednosta OU A. Veselý
Prednosta OU Svidník J. Baslár, primátor J. Holodňák, predseda vlády SR R. Fico, poslanec NR SR M. Krajkovič a minister vnútra R. Kaliňák
Predseda vlády SR Robert Fico pri vyvolávacom systéme v klientskom centre Svidník
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz