Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave

24. 04. 2020

Na hasičskej stanice na Radlinského ulici sa minister vnútra Roman Mikulec v piatok 24. apríla 2020 najskôr prihovoril všetkým hasičom v službe. Riaditeľ KR HaZZ v Bratislave Martin Blaha predstavil priestory útvaru a techniku, špeciálne 2 mobilné odberové sanitky, ktorými útvar disponuje. Minister sa poďakoval personálu, ktorý vykonáva odbery a ocenil ich prácu. Posádky z HS Radlinského doposiaľ vykonali viac ako 2 000 odberov.


Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  • je dislokovaný v Bratislave na štyroch hasičských staniciach - HS Radlinského (Staré Mesto), HS Hálkova (Nové Mesto), HS Saratovská (Dúbravka), HS Ulica Ondreja Štefanka (Petržalka)
  • plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov, s poskytovaním pomoci a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb a majetku, ako aj životného prostredia
  • má na starosti materiálne vybavenie a technické zabezpečenie
  • pôsobí v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy
  • vykonáva núdzové odstraňovanie stavieb a ľadových bariér
  • podieľa sa na likvidácii ohnísk nákaz zvierat

Momentálne plnia dve posádky hasičskej záchrannej služby činnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu (doposiaľ vykonali posádky z HS Radlinského viac ako 2 000 odberov)

Viac informácií:
http://www.minv.sk/?HaZU_BA


Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ

01 - Minister vnútra SR Roman Mikulec dnes navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
02 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
03 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
04 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
05 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
06 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
07 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
08 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
09 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
10 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
11 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
12 - Minister vnútra SR Roman Mikulec navštívil aj Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz