Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Ministerstvo vnútra poskytlo granty na projekty integrácie príslušníkov tretích krajín do spoločnosti

06. 02. 2012

Ministerstvo vnútra vyhodnotilo žiadosti o grant podľa ročného programu 2011 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Výzvu na predkladanie projektov so žiadosťami o grant sme zverejnili v minulom roku. Záujemcovia nám predkladali projekty, ktorých hlavným cieľom bolo začlenenie príslušníkov tretích krajín do majoritnej spoločnosti.

V súčasnosti s vybranými žiadateľmi podpisujeme grantové zmluvy. Celkovo projekty podporíme sumou vyše 854 tisíc €. Pričom 75% prostriedkov je z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a 25 % zo štátneho rozpočtu.

Na výzvu reagovalo 14 žiadateľov o grant, ktorí predložili 20 žiadostí. Následne sme vyhodnocovali, či projekty spĺňajú všetky potrebné podmienky. Ministerstvo vnútra napokon podporí 9 projektov celkovo piatich žiadateľov. Na každý projekt podpíšeme samostatnú zmluvu. Doteraz sme podpísali 5 grantových zmlúv: dve s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, dve s Ligou za ľudské práva a so Slovenskou katolíckou charitou. Ide napríklad o projekty, ktorých cieľom je výskum v oblasti migračnej politiky. Grant dostal aj projekt na podporu výskumu v oblasti migračnej politiky. Podporíme tiež aktivity na zvyšovanie právnych vedomostí zamestnancov štátnej správy. Ďalej výskum v oblasti skvalitnenia prístupu občanov tretích krajín k službám, tovarom, kultúrnemu alebo spoločenskému životu. V súčasnosti pripravujeme zmluvy k ďalším 4 projektom.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz