Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Ministerstvo vnútra SR aktualizuje výzvu na súťaž „Datacentrum MV SR“

30. 07. 2018

Ministerstvo vnútra SR aktualizuje výzvu na súťaž „DATACENTRUM MV SR" a posúva termín na predkladanie ponúk z dôvodu technickej a formálnej náročnosti ich prípravy. 

Detailné informácie k aktualizovanej výzve na súťaž „DATACENTRUM MV SR“ nájdete v priložených dokumentoch.

Lehota na predkladanie ponúk v listinnej podobe poštou alebo osobne do podateľne MV SR je posunutá do 31. mája 2019. 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy