Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Nové personálne zloženie Rady vlády pre verejnú správu

29. 09. 2010

Vláda na svojej 16. schôdzi v stredu 29. septembra 2010 odvolala a vymenovala nových členov Rady vlády pre verejnú správu.  Rada zriadená uznesením vlády č. 124 z 28. februára 1995  je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR v otázkach výstavby organizačných štruktúr, pôsobnosti a racionálnej funkčnosti orgánov verejnej správy. Jej významnou úlohou je komplexne posudzovať problematiku verejnej správy a zároveň je miestom, kde môžu orgány štátnej správy na centrálnej, ako aj regionálnej úrovni, taktiež orgány samosprávy, akademická obec a ďalší odborníci zaujímať stanoviská k materiálom týkajúcich sa predmetného vecného okruhu pred ich predložením na rokovanie vlády SR.

Vláda odvolala:

Vladimíra Čečota z funkcie podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu, Jozefa Búšika  funkcie tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu,
a z funkcí členov rady Milana Belicu, Petra Berčíka, Juraja Blanára, Vladimíra Buzalku, Tibora Cabaja, Vladimíra Faiča, Ľudovíta Galbavého, Otta Galisa, Martina Glváča, Pavla Hagyariho, Andreja Holáka , Augustína Jozefa Langa, Jozefa Lišku, Máriu Mayerovú, Mariána Minaroviča, Bibiánu Obrimčákovú, Františka Palka, Igora Palúša, Vladimíra Pavelku, Máriu Sekovú, Petra Siku, Michala Sýkoru a Jána Turčana.

Vymenovala:

 • Maroša Žilinku, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu;
 • Jozefa Búšika, zamestnanca sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu;

  a za členov Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
 • Milana Belicu, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
 • Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja,
 • Máriu Duračinskú, prorektorku pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave,
 • Jaroslava Ivanča, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Petra Jesenského, vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR,
 • Martina Kováča, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny,
 • Milana Kozického, vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Petra Macha, vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
 • Zdenku Marčekovú, vedúcu služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,
 • Máriu Mayerovú, predsedníčku Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry,
 • Mariána Minaroviča, generálneho sekretára Únie miest Slovenska,
 • Jaroslava Piláta, zástupcu vedúceho Úradu vlády SR a riaditeľa Kancelárie vedúceho ÚV SR,
 • Miroslava Polláka, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
 • Szilárda Somogyia, podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
 • Michala Sýkoru, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a starostu obce Štrba,
 • Jozefa Šimka, generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR,
 • Vladimíra Tvarošku, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz