Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Novela zákona o zbraniach a strelive spresňuje kategórie zbraní a streliva

02. 08. 2010

Novelou zákona o zbraniach a strelive, ktorá nadobudla účinnosť 28. júla 2010, sa do slovenského právneho poriadku zapracúvajú Smernice ES o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Novela takisto reaguje na problémy z praxe. 

V nadväznosti na Smernice ES sa zosúlaďujú niektoré pojmy ako napr. replika zbrane, napodobenina zbrane, maketa streliva a rez zbrane. S právom ES zároveň zosúlaďuje dobu uchovávania údajov a dokumentácie držiteľa zbrojnej licencie. Konkrétnejšie špecifikuje jednotlivé kategórie zbraní a streliva. Z dôvodu technického vývoja na úseku zbraní a streliva dopĺňa do zákona pojmy narkotizačná, paintbalová a signálna zbraň.

Explicitne sa v zákone uvádza zákaz nakupovania zbraní a streliva prostredníctvom zmluvy na diaľku a takisto prevodu vlastníctva zbraní a streliva takýmto spôsobom.   

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz