Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

O eliminácii a predchádzaní rasizmu a xenofóbie za okrúhlym stolom

07. 03. 2014

Vo štvrtok 6. marca 2014 sa pri okrúhlom stole na pôde ministerstva vnútra stretli zástupcovia verejnej správy, akademickej obce a občianskej spoločnosti, aby si vymenili znalosti a skúsenosti v oblasti predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie.

Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2012-2016 jasne deklarovala svoje priority v oblasti predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie a extrémizmu a zaviazala sa, že bude aj naďalej nekompromisne bojovať proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu”, povedal v na úvod stretnutia štátny tajomník ministerstva vnútra Jozef Buček.

Daniel Milo so štátnym tajomníkom Jozefom Bučekom

Cieľom okrúhleho stola bolo vytvoriť priestor na odbornú a vecnú diskusiu o východiskách a hlavných bodov návrhu kapitoly týkajúcej sa predchádzaniu a eliminácii rôznych foriem intolerancie,  ktorá bude súčasťou Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Podľa Daniela Mila, koordinátora boja proti extrémizmu na MV SR  „je stretnutie za okrúhlym stolom unikátnou príležitosťou na formulovanie odporúčaní a priorít, ktoré pomôžu vytvoriť zo Slovenska otvorenejšiu, bezpečnejšiu a priateľskejšiu krajinu pre všetkých jej obyvateľov bez ohľadu na ich národnosť, jazyk, etnickú príslušnosť, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu či pôvod“.     

Účastníci okrúhleho stola

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz