Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Od novembra platí zbraňová amnestia

03. 11. 2020

Občania môžu beztrestne odovzdať do úschovy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, ktorý im o prevzatí vydá potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na obdobie od 1. novembra 2020 do 30. apríla 2021.

Odovzdané strelné zbrane a strelivo bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.

Strelec so zbraňou

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva.

  1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 - 14. 4. 2006 - odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
  2. zbraňová amnestia: 1. 11 - 2009 - 31. 5. 2010 - odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
  3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 - odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Zbraňové amnestie splnili svoj účel,  teda zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Bol to aj prostriedok na prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. /Z odovzdaných zbraní  v predchádzajúcich troch amnestiách nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich./


UPOZORNENIE V SÚVISLOSTI SO ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA

Zbraň bude prevzatá do úschovy od každého občana. A to bez ohľadu na to, či sa naňho vzťahujú výnimky z uznesenia vlády o zákaze vychádzania. Konanie občana, ktorý poruší uznesenie o zákaze vychádzania, však bude následne riešené pre podozrenie porušenia predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Zbraň bude od neho prevzatá za dodržania prísnych hygienických opatrení.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz