Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Od roku 2008 sme pomohli 151 obetiam obchodovania s ľuďmi

30. 01. 2014

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality každoročne vytvára prehľad o stave programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi /pdf, 1,01 mB/.

Správy za roky 2010 až 2013 poskytujú prehľad o obetiach obchodovania s ľuďmi zaradených do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi , ktorý je realizovaný na základe spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a partnerských mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie.

Od roku 2008 do roku 2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky takto pomohlo 151 osobám, ktoré prejavili záujem o vstup do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

V priebehu uplynulého roka bolo do programu zaradených 30 osôb, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc. Celkovo sa k 31. decembru 2013 poskytovala podpora a ochrana 36 obetiam obchodovania s ľuďmi (ide o osoby, ktoré boli zaradené do programu aj v predchádzajúcich rokoch). Z celkového počtu obetí zaradených do programu v roku 2013 bolo 21 ženských obetí (z toho 2 osoby mladšie ako 18 rokov) a celkový počet mužských obetí bol 9.

Podrobnejšou analýzou bolo zistené, že najmladšie obete ženského pohlavia vo veku 17 rokov a najstaršie obete ženského pohlavia vo veku 40 rokov pochádzajú z Košického kraja. Najmladšie obete mužského pohlavia vo veku 28 rokov pochádzajú z Košického kraja a Trnavského kraja a najstaršia obeť vo veku 69 rokov pochádza z Banskobystrického kraja.

Pri porovnaní s rokom 2012 možno konštatovať, že počet prípadov obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania sa nezmenil, rovnako ako v roku 2012, aj v roku 2013 sme zaznamenali 15 prípadov.  Počet prípadov obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce/nútenej služby stúpol z 5 prípadov na 10 prípadov, počet obetí obchodovaných za účelom núteného sobáša stúpol z 3 prípadov (rok 2012) na 7 prípadov (rok 2013), avšak nútené žobranie zaznamenalo pokles z 3 prípadov v roku 2012 na 2 prípady v roku 2013.

V rámci špecifikácie účelu obchodovania s ľuďmi je potrebné poznamenať, že dochádza aj ku kombinácii účelov obchodovania s ľuďmi (tzn. jedna osoba môže byť vykorisťovaná aj napr. na nútenú prostitúciu v kombinácii s nútenou prácou/nútenou službou a pod.).

Ako cieľovú krajinu obete zaradené do programu uvádzali najčastejšie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (15), Nemeckú spolkovú republiku (5), Slovenskú republiku (3), takisto však aj Belgicko (2), Českúrepubliku (2), Švédsko (2), Maďarsko (1), Írsko (1) a Holandsko (1).

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz