Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Po prvý raz zasadla ústredná komisia pre septembrové referendum

24. 08. 2010

Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky sa uskutočnilo v utorok 24. augusta 2010 na ministerstve vnútra. Politické strany neprejavili záujem o členstvo v Ústrednej komisii pre referendum Slovenskej republiky vyhlásené na sobotu 18. septembra. Delegovať svojich členov mohlo podľa zákona všetkých šesť parlamentných strán a petičný výbor k vypísaniu referenda. Okrem KDH a Smeru-SD tak neurobila žiadna strana, ani iniciátor - strana Sloboda a Solidarita. Zo zákona sú podpredsedami komisie - minister vnútra Daniel Lipšic a predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová. Komisia tak má namiesto deviatich iba štyroch členov, z toho dvaja sú daní zákonom. Smer-SD nominoval Róberta Madeja a KDH delegovalo Máriu Kapelovú.  

Traja prítomní členovia Ústrednej komisie pre referendum SR dnes zložili sľub a ujali sa ním svojej funkcie v komisii.  Následne vyžrebovali vedenie komisie. Žreb určil za predsedníčku Máriu Kapelovú a za podpredsedu Róberta Madeja. Podľa zákona o referende sa ďalšími podpredsedami automaticky stali  minister vnútra Daniel Lipšic a predsedníčka štatistického úradu Ľudmila Benkovičová.

Komisia sa dnes zoznámila aj so stavom príprav na referendum. "Dohodli sme sa, že po uzatvorení miestností na hlasovanie bude štatistický úrad zverejňovať priebežné výsledky, ako to bolo pri parlamentných voľbách, čiže po 22. hodine v sobotu 18. septembra," informoval podpredseda komisie a minister vnútra Daniel Lipšic. Štatistický úrad podľa Ľudmily Benkovičovej predpokladá veľmi rýchle spočítanie výsledkov- bude mať svoje sumarizačné útvary pri všetkých 50 obvodných komisiách. 

Členovia ústrednej komisie pre referendum sprava: Róbert Madej, Ľudmila Benkovičová, Daniel Lipšic. Vľavo riaditeľka odboru volieb a referenda Lívia Škultétyová.

Referendum iniciované stranou Sloboda a Solidarita  vyhlásil prezident Ivan Gašparovič na sobotu 18. septembra.  Občania sa v referende vyjadria k šiestim otázkam:

  • Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
  • Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prerokovať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
  • Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
  • Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40-tisíc eur?
  • Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? 
  •  Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?


Pripravované  referendum,  bude stáť viac ako 7,2 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu Organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010, ktorý schválila vláda. Takmer 6 miliónov eur použije ministerstvo vnútra najmä na činnosť komisií pre referendum, tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, informačné materiály, vybavenie volebných miestností a ochranu verejného poriadku. Zvyšok vo výške 1,2 milióna eur je určený pre Štatistický úrad na spracovanie výsledkov hlasovania v referende.

Ministerstvo vnútra musí do 6. septembra zabezpečiť tlač a distribúciu tlačív na hlasovanie, materiálov na vybavenie miestností na hlasovanie a informačných materiálov.  Hlasovacie lístky, zápisnice okrskových komisií pre referendum a materiály na vybavenie miestností na hlasovanie by mali byť obciam doručené do 10. septembra. Hlasovacie preukazy obce vydajú do 16. septembra.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz