Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. júl 2020, sobota
 

Pre záchranárov a policajtov vzniklo spoločné slovensko-české kontaktné pracovisko Holíč – Hodonín

01. 08. 2011

Na základe dohody medzi Českou a Slovenskou republikou vzniklo v českom Hodoníne v blízkosti štátnej hranice so SR spoločné kontaktné pracovisko pre policajtov a záchranárov oboch krajín. Bude pozostávať z policajnej časti a časti pre záchranné zložky.

Spoločné policajné pracovisko bude fungovať nepretržite. Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť výmenu informácií, ako aj celkovú spoluprácu policajných orgánov ČR a SR. Slovenská strana pre tento účel vyčlení deviatich policajtov. Takéto policajné pracoviská má Slovensko aj s Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, keďže táto povinnosť priamo vyplýva z nášho členstva v Schengenskom priestore.

Spoločné záchranárske pracovisko je iniciatívou, ktorá nevyplýva z členstva v Schengene, ale mohla by pomôcť pri prihraničnej spolupráci záchranných zložiek. Záchranárske pracovisko by malo pomáhať najmä pri koordinácii poskytovania pomoci pri mimoriadnych udalostiach, ako aj pri organizácii spoločných cvičení, seminárov a školení. Ide o prvé takéto pracovisko pre záchranné zložky SR.

Dohodu o vytvorení pracoviska podpísal 1. augusta v Hodoníne štátny tajomník MVSR Maroš Žilinka a 1. námestník ministra vnútra pre vnútornú bezpečnosť ČR, Jaroslav Hruška.
Projekt na vybudovanie spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej republiky na roky 2007-2013.

Foto: Policie CR
01
01
02 Štátny tajomník MVSR Maroš Žilinka a 1. námestník ministra vnútra pre vnútornú bezpečnosť ČR, Jaroslav Hruška podpisujú dohodu o vzniku spoločného slovensko-českého kontaktného pracoviska
03 Po podpise dohody
03 Po podpise dohody
04
04
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz