Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Prieskum trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území SR

30. 05. 2013

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prieskumom trhu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území Slovenskej republiky" zverejňuje Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante.

 

 

LINK: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172442-2013:TEXT:SK:HTML

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz