Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Príklady dobrého fungovania verejnej správy sme tento rok bavorským kolegom ukázali v Prešovskom kraji

25. 10. 2019

Vzájomná spolupráca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Bavorského štátneho ministerstva vnútra, športu a integrácie v oblasti verejnej správy funguje už 24 rokov. Po dlhoročných snahách sa zástupcom MVSR  podarilo prvýkrát organizovať seminár pre bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy na území Slovenskej republiky v Trenčianskom samosprávnom kraji a v roku 2017 sa seminár uskutočnil v Žilinskom samosprávnom kraji.

Aj tento rok bola  príležitosť predstaviť najlepšie slovenské skúsenosti v praxi a oboznámiť bavorských partnerov s fungovaním verejnej správy Slovenskej republiky s dôrazom na územnú samosprávu. Seminár  s podporou zástupcov Prešovského samosprávneho kraja prebiehal v Prešovskom kraji od 16. do 19. septembra 2019.

Jedným z prvých bodov programu bola návšteva Úradu prešovského samosprávneho kraja, kde delegáciu prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý nám spolu s ďalšími zástupcami úradu predstavili kraj, jeho zaujímavosti a projekty. Súčasťou stretnutia bola aj prednáška riaditeľky odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Moniky Filipovej, ktorá predstavila zástupcom z Bavorska systém a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike.

Privítanie v Raslaviciach

V každej z navštívených z obcí a miest hostitelia oboznámili účastníkov bavorskej delegácie s množstvom zaujímavých tém. Tou najrozsiahlejšou bolo, vzhľadom na polohu Prešovského samosprávneho kraja, predstavenie rôznych projektov spolufinacovaných z eurofondov slúžiacich na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľsko. V Bardejove zástupca primátora Vladimír Savčinský odprezentoval projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom územíô, ktorý vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu miest Bardejov a Grybów alebo projekt „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia“, ktorého cieľom je spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom. Budovanie cyklotrás spájajúcich slovenské a poľské obce bolo hlavnou témou cezhraničnej spolupráce  aj v obci Kamienka. Takisto v Kežmarku, kde  sídli slovenská časť cezhraničného zväzu Euroregión "Tatry" zastrešujúceho okrem iných projektov aj výstavbu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier. Zástupkyňa zväzu Euroregión „Tatry" na Mestskom úrade v Kežmarku priblížila okrem histórie vzniku tejto spolupráce aj rôzne projekty, ktoré vznikli za pomoci zväzu.

Ďalšou z tém boli  rôzne sociálne služby pre obyvateľov obcí v tomto regióne. Kým v obci Raslavice ide o pomoc predovšetkým starším občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby alebo denného stacionára, v obci Spišský Hrhov ide najmä o služby pre deti, a to prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj základnej školy s materskou školou. Členov bavorskej delegácie však zaujali aktivity sú zamerané na integráciu rómskej komunity v týchto obciach. Navštívili napríklad komunitné centrum, v ktorom sa deti v poobedných hodinách venujú rôznym náučným, ale aj zábavným aktivitám, a tiež obecné podniky, zamestnávajúce obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Obce realizujú projekty spolufinancované z fondov Európskej únie orientované na rozvoj služieb starostlivosti pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením, a to predovšetkým prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Bavorským predstaviteľom samosprávy hostitelia tiež pripravili ukážky podnikania v Prešovskom kraji: navštívili priemyselný park v Kežmarku, v ktorom má sídlo niekoľko medzinárodných spoločností. V rímci prehliadky Nestville parku v obci Hniezdne sa  oboznámili nielen s postupom prípravy slovenskej whisky, ale aj s tradičnými remeslami súvisiacimi s liehovarníctvom.

Keďže Prešovský kraj je známy rozmanitou kultúrou, históriou a bohatými tradíciami, mnohí starostovia a primátori vo svojich samosprávach predstavili zaujímavosti z tejto oblasti.  Uvítanie v duchu slovenských tradícii pripravili bavorským hosťom v obci Hervartov, v ktorej vystúpil ženský spevácky súbor Babičky,  a v obci Kamienka, kde nám v zrekonštruovanom amfiteátri ukážku zo svojho vystúpenia predstavil folklórny súbor Barvinok.

Prehliadku historického centra delegácia absolvovala v Prešove, v hlavnom meste Prešovského samosprávneho kraja,  aj v meste Bardejov, ktorého centrum je zapísane do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Súčasťou histórie tohto regiónu je aj výstavba drevených kostolíkov, ktoré spolu tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Z 27 objektov účastníci seminára navštívili rímskokatolícky Kostol svätého Františka z Assisi v obci Hervartov a gréckokatolícky Kostol sv. Trojice v Kežmarku. V Kežmarku navštívili evanjelické lýceum, v ktorom sa nachádza najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe.


 

Prečítajte si tiež:


V rámci spoznávania pamiatok a zaujímavostí Prešovského samosprávneho kraja delegácia v posledný deň seminára absolvovala náučnú prehliadku Solivaru v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.  Pokračovali návštevnou interaktívneho múzea hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Pozoruhodným projektom podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v tejto obci je vybudovanie lesnej sauny, ktorá je v slovenskej republike unikátnou stavbou s výhľadom na Spišský hrad.

V poradí tretí seminár organizovaný slovenskou stranou bol prínosom pre zástupcov nemeckej aj slovenskej samoprávy, keďže pri každej téme vznikala podnetná diskusia spojená s výmenou skúseností. Obidve strany sa tešia na ďalšie stretnutie.

Amfiteáter Kamienka
Knižnica v Kežmarku
Komunitné centrum v Raslaviciach
Kostol v Kežmarku
Lesná sauna v Spišskom Hrhove
Múzeum nástrojov v Spišskom Hrhove
Návšteva u primátorky Prešova
Predstavenie Prešovského samosprávneho kraja
Prehliadka kostola v Hervartove
Prehliadka kostola v Hervartove
Prešovský solivar
Prešovský solivar
Prijatie v Bardejove
Prijatie v Bardejove
Privítanie v Kežmarku
Sociálne služby v Raslaviciach
Uvítanie v Hervartove
V múzeu nástrojov v Spišskom Hrhove
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz