Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Slovensko nie je cieľom ohrozenia terorizmom

16. 05. 2011

Bezpečnostné prostredie v Slovenskej republike je relatívne stabilizované a pokojné, bez bezprostredných rizík a hrozieb. Konštatuje sa to v návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.
Na Slovensku nebola zaznamenaná žiadna priama aktivita teroristických skupín. Neboli lokalizované ani osoby alebo skupiny, ktoré by sa pripravovali spáchať teroristický trestný čin. Polícia nemala ani poznatky o príprave teroristického útoku na slovenskom území. Zvýšené riziko však naďalej pretrváva v možnosti zneužívania nášho územia teroristickými organizáciami na tranzit, materiálno-technickú podporu a zázemie po spáchaní trestného činu terorizmu.

Lídri moslimských združení na Slovensku sa dlhodobo vyhýbajú verejným radikálnym prejavom na dianie v krízových oblastiach spojených s aktivitami islamských radikálov, ako aj reakciám na medializované prípady kritiky islamu. Rizikovým faktorom je nelegálna migrácia osôb, nakoľko môžu byť medzi migrantmi členovia a podporovatelia teroristických skupín.

Nový Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014 sa orientuje na kľúčové problémy v oblasti boja proti terorizmu v SR, ktoré zatiaľ neboli obsiahnuté v predchádzajúcich verziách Akčného plánu, resp. boli obsiahnuté nedostatočne. Do konca tohto roka by sa mala napríklad posúdiť potreba a možnosť zriadenia postu Národného koordinátora boja proti terorizmu v SR. Jednou z úloh je tiež vytvorenie mechanizmu na určovanie stupnice teroristickej hrozby a jej zavedenie do praxe. Využívanie stupnice je zavedenou praxou viacerých európskych krajín, USA i Kanady; rovnako aj medzinárodných organizácií ako NATO alebo EÚ. MV SR by sa malo podieľať aj na rozvoji technických možností na monitorovanie a analýzu otvorených zdrojov /najmä Internetu/ v súvislosti s informáciami o teroristických hrozbách. Súčasťou navrhovaných opatrení je aj

  • posilniť zamedzenie nelegálneho obchodu s vojenským materiálom
  • analyzovať duchovnú scénu na Slovensku
  • vytvoriť efektívne pravidlá na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov
  • vyhodnotiť efektivitu uplatňovania trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • zabezpečiť, aby bol na pracoviskách Kriminalistického a expertízneho ústavu v mimopracovnej dobe v dosahu minimálne jeden pyrotechnik 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz