Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 

So šéfkou kanadskej diplomacie sme rokovali o cudzineckých záležitostiach a integrovanom záchrannom systéme

30. 06. 2012

Ministerka zahraničných vecí Kanady pre Ameriku a konzulárne záležitosti Diane Ablonczy /foto/ pri príležitosti návštevy Slovenskej republiky v sobotu 30. júna 2012 zavítala aj na ministerstvo vnútra. Témou rokovaní s odbornými predstaviteľmi rezortu boli problémy Kanaďanov pri podávaní žiadostí o udelenie resp. predĺženie prechodného pobytu v SR. V tomto procese narážajú kanadskí občania na problém súvisiaci s overovaním kanadských výpisov z registra trestov. Jedným z možných riešení vyhnúť sa týmto problémom by bolo napríklad pristúpenie Kanady k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Ďalším možných východiskom je iniciovanie uzatvorenia bilaterálnej zmluvy medzi Kanadou a Slovenskou republikou o poskytovaní právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných, trestných a správnych. V tejto súvislosti sa obe strany dohodli na zostavení spoločného expertného tímu, ktorý vypracuje návrh obojstranne výhodného legislatívneho riešenia.

V rámci spoločných rozhovorov sa obe strany venovali aj výmene názorov a skúseností v oblasti plánovania a pripravenosti na mimoriadne situácie na Slovensku, ako aj záchrannému systému. Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti pripravuje dobudovanie Integrovaného záchranného systému s cieľom dosiahnuť úroveň zodpovedajúcu súčasným európskym štandardom. Kanadská strana nás oboznámila s organizačnou štruktúrou záchranného systému v Kanade. S predstaviteľmi sekcie Integrovaného záchranného systému sa podelili so skúsenosťami so zabezpečovaním varovania a informovania obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, informáciami o systémoch lokalizácie volajúceho na čísla tiesňového volania z mobilných sietí, ako aj o systémoch zabezpečujúcich tiesňové volania pre hendikepované osoby. Aj prostredníctvom výmeny týchto poznatkov sa rezort vnútra bude snažiť vybudovať čo najefektívnejší model fungovania Integrovaného záchranného systému.

 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz