Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Stretnutie európskych používateľov modelu CAF v Bratislave

Bratislava, 30. 11. 2016

Siedme stretnutie európskych používateľov modelu CAF sa konalo dnes v Bratislave. Takmer dve stovky delegátov z 21 európskych krajín si vymieňalo informácie, poznatky a skúsenosti s CAF (Common Assesment Framework) - spoločnom systéme hodnotenia kvality vo verejnom sektore. Podujatie organizovalo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s EIPA (Európskym inštitútom verejnej správy) pod záštitou slovenského predsedníctva v EUPAN (Európskej siete verejnej správy).

Stretnutie koncipované ako kombinácia plenárnych rokovaní a série workshopov oficiálne otvorila štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková. Ako uviedla v uvítacom príhovore prítomným: „Je naším spoločným cieľom, aby štátna správa bola viac efektívna, menej komplikovaná a poskytovala kvalitné služby občanom.“ Slovensko má skúsenosť s aplikáciou modelu CAF od roku 2003. Systém hodnotenia kvality je založený na  jasných výkonnostných indikátoroch a ponúka viaceré možnosti aplikácie v rozličných typoch inštitúcií. „Stretnutie má mimoriadny význam nakoľko sa na ňom hodnotí ako môžu organizácie vo verejnom sektore zvyšovať svoju kvalitu a tým aj zlepšovať služby poskytované občanom,“ zhodnotil prínos podujatianárodný korešpondent Slovenska pre CAF Ľubomír Plai.

Jedným z kľúčových rečníkov podujatia bol Jan-Hinrik Meyer-Sahling, profesor politických vied na Nottinghamskej univerzite, pôsobiaci ako vedúci výskumu v projekte reformy štátnej služby a boja proti korupcii. Podľa neho: „Je potrebné podporovať otvorenosť, spoľahlivosť a poskytovanie kvalitných služieb verejnej správy – nielen pre občanov a podnikateľov,  ale aj v rámci EÚ a jej členských krajín, zvlášť v súčasnej dobe poklesu dôvery vo verejné inštitúcie.“ Vo svojej prezentácii sa venoval výstupom štúdie o profesionalizácii štátnej služby v nových členských štátoch EÚ zo strednej a východnej Európy vrátane miery politizácie na kľúčových pozíciách v štátnej správe. 

Hlavný lektor a člen Európskeho informačného strediska CAF v EIPA Nick Thijs vyzdviholkomplexnosť a užitočnosť modelu CAF: „Už 15 rokov budujeme túto sieť na zlepšovanie výkonu a  kvality vo verejnom sektore v celej Európe – od miestnej až po ministerskú úroveň. Tieto zasadnutia sú priestorom, aby sme sa učili jeden od druhého na konkrétnych príkladoch s cieľom poskytovať lepší servis občanom.“ Nová štúdia inštitútu EIPA, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s MV SR a pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a odprezentovaná na podujatí, dokumentuje prepojenia medzi kritériom predpokladov pri hodnotení kvality riadenia a výsledkoch v 45 prípadoch s cieľom vzájomného učenia. 

Aj preto dôležitou súčasťou podujatia boli workshopy, kde sa prezentovalo 20 prípadových štúdií 13 krajín: Belgicka, Estónska, Fínska, Grécka, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Slovenska, Španielska a Talianska. Na konkrétnych príkladoch  sa účastníci podujatia oboznámili s poznatkami a skúsenosťami v témach ako zapájanie zainteresovaných strán, komunikácia, networking, riadenie ľudských zdrojov, nábor, zapájanie zamestnancov, kľúčová výkonnosť a efektívnosť, procesné riadenie, informačné systémy strategického riadenia a vodcovstvo. V rámci problematiky procesného riadenia bola odprezentovaná prípadová štúdia Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o použití Lean – Six Sigma na zefektívnenie procesného prístupu. Použitie tejto metodológie v praxi umožnilo prepojiť meranie výkonnosti zamestnancov na ich finančné odmeňovanie, znížiť chybovosť a podstatne urýchliť poskytovanie služieb.

 

Nick Thijs z Európskeho informačného strediska CAF v EIPA o novej štúdii
Panelová diskusia o prínose CAF k štrukturálnym reformám - Ľubomír Plai, Nick Thijs, Patrick Staes a Jan-Hinrik Meyer-Sahling
Panelová diskusia pod vedením národného korešpondenta pre CAF SR - Ľubomíra Plaia
Patrick Staes - riaditeľ Európskeho informačného strediska CAF pri EIPA
Patrick Staes a Nick Thijs - EIPA
Patrick Staes a Nick Thijs - EIPA
Prof. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Nottinghamská univerzita, prezentuje výstupy štúdie o profesionalizácii štátnej služby v nových členských štátoch EÚ
Prof. Meyer-Sahling o miere politizácie kľúčových pozícii štátnej správy v strednej a východnej Európe
Uvítanie štátnou tajomníčkou MV SR Denisou Sakovou
Workshop II.
Workshop II.
Workshop III.
Workshop III.
Workshop IV.
Workshop IV.
Workshop V.
Workshop V.
Workshop VI.
Workshop VI.
Workshop VII.
Workshop VII.
Workshop VIII.
Workshop VIII.
Worskhop I.
Worskhop I.
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz