Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity si spolu so svetovou verejnosťou dnes pripomína Medzinárodný deň Rómov

08. 04. 2020

Presne pred 49 rokmi sa v Orpingtone pri Londýne stretli významní rómski predstavitelia z celého sveta a prvýkrát sa zjednotili na medzinárodnej úrovni. Založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu — Medzinárodnú rómsku úniu (IRU) a požiadali o rešpektovanie vlastného etnického označenia Róm/Rómovia, prihlásili sa k Indii, ako ku krajine svojho pôvodu a prijali rómsku vlajku a hymnu. Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú súčasťou európskeho spoločenstva po stáročia. Aj v Slovenskej republike prestavujú Rómovia jednu z najvýznamnejších menšín.  Odhaduje sa, že u nás žije približne 440 tisíc Rómov a Rómok.

mdr

Tohtoročný Medzinárodný deň Rómov bude iný ako po uplynulé roky. Dnešný deň nebudeme môcť spoločne oslavovať a stretávať sa. Ale želám si, aby sme tieto ťažké dni využili ako príležitosť na presadenie potreby znižovať rozdiely medzi Rómami a väčšinovou populáciou vo vzdelanostnej úrovni, v zamestnanosti, v dostupnosti bývania a v neposlednom rade v zdravotnom stave. Odkladanie riešenia týchto problémov a sociálna vylúčenosť majú za následok negatívne vnímanie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Aj preto je jednou z najnaliehavejších úloh, ktoré pred Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity stoja, vytvoriť podmienky pre zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok, ako aj zachovanie identity a rozvoj kultúrnych hodnôt Rómov. Prospech z takejto zmeny bude mať  určite celá spoločnosť,“ uviedla Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.         

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity sa prioritne zameriava na opatrenia proti prípadnému šíreniu koronavírusu v prostredí vybraných obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Intenzívne spolupracuje na prijímaní efektívnych a rýchlych krokov s viacerými inštitúciami a organizáciami. V súčasnosti prebieha testovanie v 33 rómskych komunitách.

Považujem za dôležité aj dnes, keď sa všetci sústredíme na boj s ochorením Covid-19, pripomenúť si Medzinárodný deň Rómov. Pre mňa osobne je to deň spolupatričnosti a rovnosti. A kedy inokedy, ako v čase krízy, sa ukáže ľudské dobro a túžba pomôcť. Ďakujem všetkým zástupcom a zástupkyniam samospráv, pomáhajúcim profesiám, ktorí  sú tam, kde ich je najviac treba“,  doplnila splnomocnenkyňa.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz