Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

V Európskom parlamente bude mať Slovenská republika 13 poslancov

14. 01. 2009

Počas volebného obdobia v rokoch 2009 – 2014 bude Slovensko v Európskom parlamente zastúpené 13 poslancami, namiesto súčasných 14. Vyplýva to z novely zákona 331/2003 o voľbách do európskeho parlamentu, ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 2009.

Zníženie počtu poslancov súvisí so vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ. Pristúpením týchto štátov do EÚ sa menia počty zástupcov jednotlivých členských štátov volených do Európskeho parlamentu. Ich počet určuje Akt o podmienkach pristúpenia Bulharska a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená EÚ. V dôsledku týchto skutočností sa v zákone upravujú ustanovenia týkajúce sa veľkosti volebného obvodu, podávania kandidátnych listín a prideľovania mandátov.

Novinkou v zákone o voľbách do Európskeho parlamentu bude predkladanie kandidátnych listín politických strán alebo koalícií aj v elektronickej podobe, čím sa Ústrednej volebnej komisii uľahčí práca pri kontrole listín a ministerstvu vnútra pri zabezpečovaní tlače hlasovacích lístkov.

Obdobne ako pri voľbách do NR SR sa zavádza 48-hodinová lehota na späťvzatie kandidátnej listiny a tiež na vzdanie sa kandidatúry kandidátom. Dosiahne sa tým včasné informovanie okrskových volebných komisií a voličov.

Medzi povinnosti ministerstva vnútra, ktoré technicko-organizačne zabezpečuje všetky voľby a referendum,  tiež pribudne najneskôr 80 dní pred dňom volieb do EP zverejniť na internete informácie o podmienkach kandidatúry a podmienkach hlasovania. V roku 2004 sa totiž občanom iných členských štátov zasielala písomná informácia poštou, čo bolo administratívne, časovo aj finančne náročné.


 

Dôležité odkazy

Verejné obstarávanie na MV SR

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz