Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza k Medzinárodnému dňu Rómov

08. 04. 2016

Okolo 12 miliónov Rómov na celom svete si 8. apríla pripomína  Medzinárodný deň Rómov. Tento deň je pre Rómov významný, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni, pričom sa prihlásili k Indii ako krajine svojho pôvodu, k etnickému pomenovaniu Róm a k rómskemu jazyku.

Rómovia tvoria v našej krajine početnú menšinu a nesmú byť a ani nebudú okrajovou témou vlády Slovenskej republiky. Sú občanmi našej  krajiny a je našou úlohou byť aktívnymi v riešení problémov nielen obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj Rómov, ktorí nebojujú s existenčnými problémami žijúc  rozptýlení medzi nami, avšak kvôli svojmu pôvodu a menu sa stretávajú s predsudkami v medziľudských vzťahoch.

Žijeme v tejto krajine spolu niekoľko storočí. Je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou nás, majority,  a aj Rómov, aby sme sa navzájom rešpektovali. Máme spoločnú zodpovednosť za túto krajinu. Do spolurozhodovania o zlepšení životnej úrovne Rómov v rómskych komunitách a vytvorení podmienok pre lepšiu budúcnosť  prizveme zástupcov Rómov, mimovládne organizácie a obce. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity to budú kľúčoví partneri, s ktorými budeme rokovať o nevyhnutných opatreniach v najdôležitejších oblastiach pre obyvateľov rómskych komunít: vzdelávanie, zamestnanosť a bývanie. Chcem vytvoriť medzirezortnú platformu a spoluprácou s kompetentnými ministerstvami, miestnymi samosprávami, vyššími územnými celkami a mimovládnymi organizáciami znižovať chudobu v rómskych komunitách a súčasne znižovať regionálne rozdiely. Ekonomicky silnejšie regióny budú vytvárať viac podmienok pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných Rómov a znížia sa sociálne rozdiely. Čo je najpodstatnejšie, programy, ktoré sa realizujú v obciach, kde sú rómske komunity,  budú trvalo udržateľné a nebudú si vyžadovať ďalšie finančné investície.

K Medzinárodnému dňu Rómov želám všetkým Rómkam a Rómom, aby boli hrdí na to, že sú Rómovia a príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny. Rómkam a Rómom v chudobných rómskych komunitách odkazujem, že vláda bude aktívna v nastavovaní a prijímaní opatrení, ktoré im vytvoria podmienky na lepší život a život novej rómskej generácie.

Ábel Ravasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Ábela Ravasza vláda SR vymenovala do funkcie dňa 7. apríla 2016 na návrh podpredsedu vlády SR a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vo funkcii vystriedal Petra Polláka


 

Prečítajte si tiež:
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz