Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Zo zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

04. 10. 2010

V dňoch 30. septembra 2010 - 1. októbra 2010 sa na Ukrajine v meste Antalovci uskutočnilo 8. zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti komisie Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ukrajinskú delegáciu viedol predseda ukrajinskej časti komisie Volodymyr Bandurov, prvý námestník ministra hospodárstva Ukrajiny.

Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala podpisom  Dohody o vzájomnom informovaní sa pri mimoriadnych udalostiach medzi Obvodným úradom Košice a Obvodným úradom Prešov so Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou a tiež informáciou o vydávaní víz ukrajinským občanom po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Na programe bol aj stav  vykonávania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, stav hraničných priechodov na spoločnej štátnej hranici a perspektívy výstavby ich infraštruktúry, príprava Programu prevencie a riešenia následkov mimoriadnych udalostí, informácia o stave prípravy projektu k priorite 3. programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013: "Zvýšenie efektívnosti na hraniciach", vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny pre podpísanie Dohody o spolupráci v rámci Medzinárodnej biosférickej rezervácie "Východné Karpaty" a príprava plánu slovensko-ukrajinských aktivít "Bukový les".

Predsedovia slovenskej a ukrajinskej časti komisie Maroš Žilinka a Volodymyr Bandurov pri podpise dohody

Komisia rozhodla, že jej ďalšie zasadnutie sa uskutoční v prvom polroku 2011 na území Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v Protokole z 8. zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz