Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

zamyslenie


:


Devätnásta nedeľa cez rok
11. 08. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Múd 18,6–9 Biblický text: Tá noc bola našim otcom oznámená vopred, aby boli dobrej mysle, keď jasne videli, akým uverili prísahám. Tvoj ľud teda...

Osemnásta nedeľa cez rok
04. 08. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Kaz 1,2. 2,21–23 Biblický text: Márnosť, len márnosť - hovorí Kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. Múdrosť, vedomosť a úspech...

Sedemnásta nedeľa cez rok
28. 07. 2019

Ponúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Gn 18,20–32 Biblický text: Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil,...

Šestnásta nedeľa cez rok
21. 07. 2019

Ponúkame biblické čítania a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Gn 18,1–10a Biblický text: A znova sa mu (Abrahámovi) zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu...

Pätnásta nedeľa cez rok
14. 07. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                Dt 30,10–14 Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k...

Štrnásta nedeľa cez rok
07. 07. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke komentáre k nim: Prvé čítanie                  Iz 66,10–14c Biblický text: Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo...

Trinásta nedeľa cez rok
30. 06. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke zamyslenia k nim: Prvé čítanie                 1Kr 19,16b. 19–21 Biblický text: Boh povedal Eliášovi: Safatovho syna Elizea z Abelmehuly pomaž za proroka namiesto seba! Keď odtiaľ odišiel,...

Dvanásta nedeľa cez rok
23. 06. 2019

Ponúkame biblické texty a krátke zamyslenia k nim: Prvé čítanie       Zach 12,10–11. 13,1 Biblický text: Na Dávidov dom však a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prosieb; potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať,...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy