Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Výsledky vybavenia petícií


:


Marian Kotleba - žiadosť adresovaná vláde SR na vykonanie opatrení na zabránenie príchodu imigrantov, ktorí majú byť v SR umiestnení v zmysle rezolúcie Európskeho parlamentu
26. 04. 2016

Odbor vnútornej kontroly a sťažností úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybavoval pod číslom SKIS-KO-OVKS-BA-PET-1/2016 podanie označené ako „Vec: Petícia“ zo dňa 03.03.2016.Ako osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy