Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

23. septembra si pripomíname medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

23. 09. 2014

Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi najvýnosnejšie a najrýchlejšie sa rozmáhajúci druh organizovanej trestnej činnosti, v rámci ktorého sú milióny ľudí vystavené podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami. Predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje  krajiny po celom svete.

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý bol vyhlásený v januári 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v Dháke. Tento deň, ktorý pripadá na 23. septembra, predstavuje príležitosť neustále upozorňovať na potrebu prevencie a zvýšenia informovanosti verejnosti o tejto téme.

Nakoľko sa táto problematika dotýka aj našej krajiny, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aktívne školí pracovníkov štátnych inštitúcií, špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami i policajných špecialistov. Vďaka projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych  komunít a rozvoj referenčného mechanizmu", ktorý realizuje Ministerstvo vnútra s podporou Európskej komisie, bolo v I. polroku 2014 vyškolených už vyše 300 ľudí z rôznych cieľových skupín pracujúcich s rómskymi komunitami.  Okrem školení sa v rámci projektu pripravuje aj Medzinárodná konferencia o osvedčených postupoch v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v rómskych komunitách, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi 16.-17. októbra 2014. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zároveň podporuje aj festival filmov s problematikou obchodovania s ľuďmi, ktorý pripravuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s organizáciami STOP THE TRAFFIK a Unchosen.