Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje

11. 07. 2018

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa na území celého Slovenska konali ďalšie besedy pre seniorov. S novoprijatými kolegami na pozície krajských koordinátorov a asistentov sa zvýšila aj intenzita prednášok a pracovných stretnutí.

Projekt, ktorý je pod záštitou odboru prevencie kriminality, sa začína dostávať do povedomia verejnosti. Koordinátori a asistenti cestujú po slovenských mestách, obciach aj dedinkách a prostredníctvom besied informujú o jeho aktivitách a nastavených cieľoch.

krasnany

Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva v súvislosti s majetkovou, ekonomickou či násilnou trestnou činnosťou. Zlodeji a podvodníci sa snažia pod rôznymi zámienkami dostať sa do blízkosti alebo priamo do obydlia seniorov s úmyslom získať ich celoživotné úspory. Úlohou kolegov z projektu je ukázať starším ľuďom, že sa nemusia báť hovoriť o svojich problémoch a požiadať o pomoc inštitúcie a verejnú službu.

Prednášky sa venujú téme „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Všetky stretnutia prebiehajú v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájajú do diskusie a väčšina z nich je ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímajú o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávajú sa tiež o možnostiach využitia kontaktných bodov v každom krajskom meste, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov.

lemesany

Okrem prednášok koordinátori a asistenti absolvujú aj stretnutia s rôznymi organizáciami a zariadeniami. Ide o vytáranie kontaktov a vzájomnú ponuku pomoci, či už prostredníctvom distribúcie letákov alebo dohodnutia budúcich besied. Toto tzv. sieťovanie je veľmi dôležité z hľadiska nových pracovných vzťahov a riadneho fungovania projektu. Medzi zariadenia, ktoré kolegovia navštevujú, patria napríklad denné, seniorské, dobrovoľnícke či ženské centrá, kluby dôchodcov, policajné a hasičské stanice, advokátske kancelárie, mestské a obecné úrady, zväzy telesne postihnutých a iné.