Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Pokračujeme v boji proti trestným činom z nenávisti

31. 05. 2018

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR pripravil pre členov Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie seminár o problematike trestných činov z nenávisti. Uskutočnil sa dňa 16. mája 2018 v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave.

TC1

Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie manažérov relevantných inštitúcií a organizácií o charakteristike trestných činov z nenávisti, ich dopade na jednotlivcov a spoločnosť, medzinárodnej koncepcii a záväzkoch Slovenskej republiky súvisiacich s trestnými činmi z nenávisti, o súčasnom stave v Slovenskej republike a dostupných nástrojoch a programoch pomoci obetiam trestných činov z nenávisti.

Trestné činy z nenávisti sú trestné činy spáchané z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie. Ide o trestné činy s odkazom pre celú komunitu, do ktorej obeť patrí. Sú nebezpečné najmä preto, že môžu eskalovať až do narušenia verejného poriadku veľkého rozsahu. Preto predstavujú bezpečnostné riziko.

TC2

V Slovenskej republike riešia problematiku trestných činov z nenávisti špecializované útvary na policajnej, prokurátorskej aj sudcovskej úrovni. O našej momentálnej situácii v tejto oblasti na seminári prednášal Martin Smiško – riaditeľ národnej protiteroristickej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorý avizoval zvýšenie počtu trestných činov z nenávisti v porovnaní s minulým rokom a vyzval na nahlasovanie týchto prípadov polícii.

Uhol pohľadu obetí trestných činov z nenávisti predstavila Zuzana Števulová z mimovládnej organizácie Liga za ľudské práva, ktorá má bohaté skúsenosti s pomocou obetiam.