Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Poznáme mená víťazov Európskej ceny za prevenciu kriminality 2014 zameranú na problematiku obchodovania s ľuďmi

11. 02. 2015

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček, ktorý je národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 10. februára 2015 odovzdal ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality v Európskej únii. Súťaž ECPA (European Crime Prevention Award) - Európska cena za prevenciu kriminality 2014 bola v minulom roku  zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi.

Národné kolo súťaže sa uskutočnilo v októbri 2014 na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 5 projektov.


Odovzdávanie ocenení

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

       1. miesto: DETI V SIETI eSlovensko, o.z.

Cieľom projektu bolo vytvoriť príručku, ktorú by mohli učitelia, pracovníci s mládežou, preventisti či linky pomoci využívať pri ďalšom vzdelávacom procese. Publikácia Deti v sieti prináša prehľad hlavných ohrození vo virtuálnom priestore a spôsobov, ako sa pred nimi chrániť. Z pohľadu prevencie obchodovania s ľuďmi sa projekt tejto téme venuje prierezovo najmä v častiach internetové známosti maloletých, zoznamovanie sa cez internet, stretnutia s neznámymi osobami, grooming a sexuálne zneužitie, sexting, sexuálne ponuky, pornografia či kybersex. Každá kapitola sa zameriava na jednu oblasť ohrození vo virtuálnom priestore. V úvode stručne približuje riziko a vysvetľuje význam pojmov, ktoré súvisia s témou. Jednotlivé riziká dokresľuje reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. V ďalšej časti prináša rady pre učiteľov a rodičov a v závere uvádza tipy pre deti a dospievajúcich.

Odovzdávanie ocenenia
Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR preberá Ing. Veneta Macková – projektová manažérka eSlovensko o.z.

       2. miesto: PRIMA STREET OZ Prima       

Projekt je zameraný na podporu aktivít pri zabezpečovaní identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi a zabezpečovaní podpory obetí obchodovania s ľuďmi, v rámci projektu terénnej sociálnej práce. Projekt je zameraný na terénnu sociálnu prácu so skrytou populáciou aktívnych užívateľov drog, sexuálne komerčnými pracovníkmi, bezdomovcami a pouličnými alkoholikmi. Alarmujúca situácia spojená s výskytom vnútrožilových užívateľov drog a aktívnym sexbiznisom, ktorý následne generoval obchodovanie v daných lokalitách, bola dôvodom na vypracovanie tohto projektu.

Ocenenie prevzala Mgr. Barbora Kuchárová – riaditeľka OZ Prima.

       3. miesto: POSILNENIE SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V PREVENCII NÚTENEJ PRÁCE PRÍSLUŠNÍKOV RÓMSKYCH KOMUNÍT A ROZVOJ REFERENČNÉHO MECHANIZMU  Člověk v tísni Slovensko

Príslušníci rómskych komunít sa podľa aktuálnych štatistík stávajú najčastejšími obeťami obchodovania s ľuďmi, častokrát za účelom nútenej práce v zahraničí. Hlavným cieľom projektu realizovaného Ministerstvom vnútra SR, Člověkom v tísni, Rómskym mediálnym centrom a britským združením Crossroads Youth and Community Association je preto zníženie rizika ohrozených spoločenských skupín stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce, ale aj iných foriem vykorisťovania, ako je nútené žobranie a nútená kriminalita. Úlohou združenia Člověk v tísni je implementácia výskumnej časti, ktorá má zmapovať aktuálny stav v oblasti príčin zraniteľnosti, podmienok a spôsobu vykorisťovania obetí z rómskych lokalít. Okrem výskumu je ďalšou úlohou organizácie Člověk v tísni v projekte zvýšenie povedomia príslušníkov rómskych lokalít o rizikách spojených s prácou v zahraničí, ako i zástupcov vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov o účinnej prevencii v rómskych lokalitách, a to posilnením konkrétnych aktivít v oblasti prevencie.

Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzalia Mgr. Romana Medveďová – projektová manažérka Člověk v tísni Slovensko.

Zástupkyne ocenených združení so štátnym tajomník MV SR Jozefom Bučekom
Zľava: Veneta Macková z eSlovensko o. z., Romana Medveďová z organizácie Člověk v tísni, štátny tajomník Jozef Buček a Barbora Kuchárová z OZ Prima


Víťazný projekt  Deti v sieti  zastupoval Slovenskú republiku v európskom kole súťaže, ktorého vyhodnotenie sa konalo začiatkom decembra 2014 v talianskom Ríme. Zástupca eSlovensko o.z. odprezentoval svoj projekt počas konferencie najlepšej praxe v oblasti prevencie kriminality. Hlavnú cenu získal projekt Dánska a dve čestné uznania získali Francúzsko a Rumunsko.

 

Víťazom roku 2013 bolo OZ Záujmové združenie žien MYMAMY z Prešova