Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

S netypickým „tovarom“ vo výklade sme zavítali aj na východné Slovensko

30. 05. 2019

Slovensko je v problematike obchodovania s ľuďmi považované za zdrojovú a tranzitnú krajinu, aj keď ani možnosť cieľovej krajiny nie je vylúčená. Z toho dôvodu je veľmi dôležite poukazovať na fakt, že odísť za prácou do zahraničia môže byť nebezpečné, ak si človek nepreverí základné informácie. Práve o tomto sme sa rozprávali na ďalšom zážitkovom workshope, ktorý sa tentoraz konal 29. mája 2019 v dennom bare Papa v košickom Kulturparku.

Jednou z cieľových skupín Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sú obete obchodovania s ľuďmi. Zážitkový workshop má však za úlohu vopred informovať verejnosť a predovšetkým mládež odchádzajúcu za prácou či dovolenkou do zahraničia o tom, že opatrnosť nikdy nie je na škodu. Odovzdané informácie im môžu pomôcť pri rozhodovaní sa, či pracovná ponuka je naozaj to, čo sľubuje budúci zamestnávateľ.

:)

Denný bar s veľkými oknami, v tomto prípade symbolizujúcimi výklady, bol skvelým priestorom na umiestnenie falošných obetí obchodníkov s ľuďmi. Terasa pred barom zasa slúžila ako hľadisko pre pozvaných študentov a ako pódium pre lektora a gestora projektu Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý projekt realizuje.

:)

Na podujatí sa v kratších prednáškových intervaloch vystriedalo viacero škôl, napríklad študenti zo Súkromného gymnázia, Dneperská 1 či zo Strednej odbornej školy technickej Kukučínova 23. Spoločne so svojimi vyučujúcimi si od J. Halcina vypočuli najnovšie informácie o téme, zapájali sa do diskusie a vypĺňali dotazníky spätnej väzby.

:)

Všetci si zároveň odniesli brožúry s cennými radami a upomienku v podobe minerálnej vody s nálepkou Nebuď obeťou a jablko „poznania“.

:)

Akciu do svojho spravodajstva zaradila aj televízia TA3.

:)