Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2020 je organizovaný zločin osôb v príbuzenskom vzťahu - projekty prihlasujte do 14. septembra

Bratislava, 07. 08. 2020

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) vyhlasuje každý rok súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému (Európska cena prevencie kriminality – ECPA). Tento rok nemecké predsedníctvo určilo tému zameranú na organizovaný zločin páchaný skupinou ľudí, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu a kde príjem takejto skupiny pozostáva z trestnej činnosti z rôznych oblastí – „Prevention of family-based organized crime".

Podľa predsedajúcej krajiny je pre orgány činné v trestnom konaní náročné preniknúť do týchto skupín, čo predstavuje veľkú výzvu v oblasti prevencie a samotnej politiky trestného stíhania. Zámerom témy je prerušiť tento cyklus rôznymi opatreniami v čo najskoršom štádiu života jednotlivca, či už zapájaním do kultúrnych a športových aktivít alebo zlepšovaním vnímania alternatívneho života (napr. povinnou účasťou v predškolských zariadeniach, pomocou v škole, vyšším vzdelávaním a i). 

Medzinárodná súťaž ECPA 2020 bude vyhodnotená v decembri 2020 na konferencii o najlepšej praxi organizovanej nemeckým predsedníctvom.

  • Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.
  • Účastníkom, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste,  bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na skupiny, ktorých členovia sú v rodinnom alebo príbuzenskom vzťahu. Ide o tzv. klany, v ktorých sú mladší členovia vystavovaní trestnému a násilnému konaniu.  

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

14. septembra 2020

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na petra.barnova@minv.sk alebo gabriela.vilnerova@minv.sk a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

O termíne národného kola a termíne konferencie vás budeme informovať priebežne. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: petra.barnova@minv.sk