Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Medzinárodná konferencia venovaná problematike obchodovania s ľuďmi

28. 03. 2013

„Výmena skúseností a najlepšej praxe pri harmonizovanom zbere údajov v obchodovaní s ľuďmi“

 V dňoch 26. a 27. marca zorganizoval odbor prevencie kriminality KMV SR v Bratislave medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bola výmena skúseností a informácií pri harmonizovanom zbere údajov v praxi v oblasti týkajúcej sa obchodovania s ľuďmi. Na konferencii rokovali zástupcovia SR so zástupcami Európskej komisie, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) na čele s riaditeľom pre východnú dimenziu Martijnom Pluimom, s predstaviteľmi Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) i s hosťami z 20 krajín Európy a USA. Projekt realizovalo MV SR v spolupráci s partnerom ICMPD s finančnou podporou programu EK Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.

Konferenciu otvoril podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák. V úvodnom slove  označil problém obchodovania s ľuďmi ako „mimoriadne závažný zločin, porušujúci ľudskú dôstojnosť, práva jednotlivca a zásady demokratickej spoločnosti.“ Ako ďalej šéf rezortu dodal: „S kolegami vo vláde a spolupracovníkmi na ministerstve vnútra sme prijali rad systémových opatrení zameraných na skvalitnenie a zefektívnenie boja a prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi.“

Význam konferencie a prácu MV SR v tejto oblasti zhodnotil aj štátny tajomník MV SR a národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Jozef Buček: ,,Vzájomné informovanie a harmonizácia dát sú nevyhnutnou potrebou.  Som rád, že môžeme predstaviť výsledok našej práce - Informačný systém Obchodovanie s ľuďmi. Vybudovalo ho naše ministerstvo a má priamy súvis so zberom, spracovávaním, ako aj harmonizáciou dát o obchodovaní s ľuďmi.“

Uvedený systém umožňuje oprávneným osobám zaevidovať údaje o obetiach, o páchateľoch,  o prípadoch, zhromažďovať dáta, spájať obete a páchateľov do prípadov, lustrovať obete, páchateľov a prípady, získavať výstupy, tlačové zostavy a reporty. Pri vývoji systému boli vytvorené technické predpoklady pre zdieľanie dát aj na úrovni medzirezortného prepojenia štatistických a informačných systémov v rámci SR, či na medzinárodnej úrovni.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin označil konferenciu za  „významné podujatie s mimoriadne vážnou témou, kde sa predostrelo mnoho podnetov na ďalšiu  spoluprácu.“

Program of the Conference  „Sharing Best Practices in Harmonised Data Collection on Trafficking in Human Beings“ and Presentations of the Participants.

 

Fabrizio Sarrica, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC)
Gert Bogers z Európskej komisie
Jan van Dijk z Tilburg University
Jan van Dijk z Tilburg University
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Martijn Pluim, riaditeľ pre východnú dimenziu, Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)
Martijn Pluim, riaditeľ pre východnú dimenziu, Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD)
Matthew Thorogood, Home Office, Veľká Británia; Brigitte Stevkovski (ICMPD); Ursula Kozlowska, Ministerstvo vnútra, Poľsko; Eszter Gal, Ministerstvo vnútra, Maďarsko
Minister vnútra Robert Kaliňák otvoril konferenciu
Riaditeľ odboru prevencie kriminality KMV SR Jozef Halcin a štátny tajomník MV SR Jozef Buček
Štátny tajomník MV SR Jozef Buček
Tlačová konferencia
Tlačová konferencia
Účastníci konferencie
Účastníci konferencie
Účastníci konferencie
1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz