Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Kontakty na krajských koordinátorov prevencie kriminality

Kontakty Rady vlády SR pre prevenciu kriminality  |  Kontakty na krajských koordinátorov prevencie kriminality

Koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je obvodný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu v súlade s prioritami a cieľmi na podmienky kraja a predkladá rade správu o plnení úloh.

Mgr. Silvia Lapštigová

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Telefón 02/09610 46 022

Mgr. Libor Blažo

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 77 Trnava
Telefón 033/556 42 32

Ing. Lucia Velacková

Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
Telefón 032/741 13 91

Ing. Lenka Brveníková

Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón 048/430 62 29

Mgr. Ivana Baková

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/654 92 68

Mgr. Jana Krešáková

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Telefón 051/708 22 79

Mgr. Michaela Mikulíková

Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Telefón 041/733 56 04

Mgr. Ivan Bieszczad

Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón 055/ 6001 285